Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju w dziedzinie geoinformacji 2019

organizator:

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2019

Konkurs o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju w dziedzinie geoinformacji 2019

Ogłoszenie dotyczy rozpoczęcia kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

Nagrody są przyznawane corocznie według kategorii

 • prace inżynierskie – maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek,
 • prace magisterskie – maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek,
 • rozprawy doktorskie – maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek,
 • krajowe publikacje – maksymalnie 1 nagroda w formie statuetki,
 • innowacyjne rozwiązania – maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek.

Do Nagród Ministra mogą być zgłaszane

 • prace dyplomowe, rozprawy doktorskie – obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
 • publikacje krajowe, w postaci druków zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
 • innowacyjne rozwiązania – wdrożone i funkcjonujące na rynku urządzenia, produkty, metody lub procesy technologiczne, które zostały wdrożone i nie upłynęło więcej niż 3 lata od rozpoczęcia ich użytkowania.

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce obronili prace lub wdrożyli innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku do Ministra Inwestycji i Rozwoju za pośrednictwem Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji według wzoru, w zależności od kategorii stanowiącego załączniki do regulaminu.

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać

 • za prace dyplomowe – rektorzy, senaty lub organy uczelni, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub inne niż uczelnie, jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopni naukowych;
 • za rozprawy doktorskie – rektorzy, senaty lub organy uczelni, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora lub inne niż uczelnie, jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora;
 • za publikacje krajowe – wydawnictwa oraz jednostki organizacyjne i instytucje zatrudniające autorów, jak również wykorzystujące je w swojej działalności w okresie, którego dotyczy wniosek;
  za innowacyjne rozwiązania – twórcy, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne lub prawne związane z powstawaniem lub wykorzystaniem zgłoszonego innowacyjnego rozwiązania.

Załączniki do wniosku

 1. w odniesieniu do nagród za prace dyplomowe
 • recenzja pracy wystawiana przez recenzenta pracy lub promotora pracy,
 • egzemplarz pracy w wersji papierowej z czytelnym pomniejszeniem fotograficznym bądź kserograficznym plansz, rysunków i makiet, z zachowaniem kolorystyki i możliwości odczytania opisów,
 • egzemplarz pracy w wersji elektronicznej,

2. w odniesieniu do nagród za rozprawy doktorskie

 • opinię jednostki zatrudniającej autora pracy lub wnioskującej,
 • minimum dwie recenzje rozprawy sporządzone przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł naukowy profesora, reprezentujące tę samą dziedzinę,
 • kopię dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora podpisanego przez organ właściwy do nadania tego stopnia zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu jego nadania,
 • egzemplarz rozprawy w wersji papierowej i elektronicznej;

3. w przypadku publikacji

 • minimum dwie opinie lub recenzje wydawnicze,
 • egzemplarz publikacji w wersji papierowej i elektronicznej;
 • w przypadku innowacyjnych rozwiązań:
 • opis innowacyjnego rozwiązania, wskazujący na oryginalność, pomysłowość i twórcze wartości rozwiązania oraz jego użyteczność, znaczenie dla rozwoju polskiej nauki i techniki, jak i możliwość uniwersalnej implementacji rozwiązania,
 • oświadczenie potwierdzające wdrożenie i funkcjonowanie na rynku rozwiązania w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody,
 • co najmniej jedną opinię/referencję użytkownika dotyczącą użytkowania innowacyjnego rozwiązania.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do 31 października 2019 r. (decyduje data wpływu) na adres: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs o Nagrodę Ministra – wybitne osiągnięcia naukowe i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji” lub osobiście w Kancelarii Głównej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa.

W przypadku pytań lub wątpliwości, Organizatorzy proszą o kontakt z Julią Kurpiewską tel. 22 56 31 337, e-mail: julia.kurpiewska@gugik.gov.pl lub z Lidią Wyszomirską tel. 22 522 5137, e-mail: lidia.wyszomirska@miir.gov.pl

Pełna dokumentacja programu znajduje się w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.gov.pl

Więcej o konkursach naukowych przeczytacie tutaj

Kontakt

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa
tel. 22 56 31 337
julia.kurpiewska@gugik.gov.pl
www.gov.pl

Dokumenty

do pobrania