Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci43
 • absolwenci43
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne16
 • naukowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie44
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma7
 • instytucja rządowa11
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego

organizator:

Nagroda im. Witolda Lipskiego Fundacja Rozwoju Informatyki

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.04.2013

Konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego

Ruszyła IX edycja konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego adresowanego do młodych naukowców w zakresie informatyki. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 kwietnia br.

Nagroda przyznawana jest za udokumentowany publikacjami, dorobek naukowy w zakresie informatyki i jej zastosowań. Zgodnie z regulaminem konkursowym o nagrodę mogą ubiegać się osoby, które nie przekroczyły 30 roku życia (lub 32 roku życia w przypadku osób, które korzystały z urlopów wychowawczych). Ponadto, uczestnicy muszą być pracownikami, doktorantami albo studentami w krajowej szkole wyższej lub w innej instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych.

„Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie Konkursem o Nagrodę im. Witolda Lipskiego. Rada Nagrody ma przed sobą nie lada wyzwanie, aby spośród wielu znakomitych, wybitnie uzdolnionych naukowców, wyłonić najlepszego” – mówi prof. Paweł Urzyczyn, Przewodniczący Rady Nagrody. „Również z tego powodu, w ubiegłym roku przyznaliśmy dwie równorzędne nagrody: Markowi Cyganowi i Marcinowi Pilipczukowi oraz honorowe wyróżnienie dla Artura Jeża” – dodaje.

Termin składania wniosków do konkursu upływa 15 kwietnia 2013 r. Aktualny skład Rady Nagrody tworzą uznane autorytety w dziedzinie informatyki, badacze i wykładowcy akademiccy: Paweł Urzyczyn (przewodniczący), Krzysztof Apt, Paweł Idziak, Jan Madey, Zygmunt Mazur, Leszek Pacholski, Marcin Paprzycki, Piotr Sankowski, Mirosław Truszczyński, Władysław M. Turski. Sekretarzem Nagrody jest Daria Walukiewicz-Chrząszcz.

Aby wziąć udział w konkursie, trzeba wypełnić wniosek znajdujący się na stronie http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl oraz dołączyć do niego CV, krótki opis dotychczasowego przebiegu pracy naukowej, opinię lub list rekomendacyjny samodzielnego pracownika naukowego prowadzącego badania w zakresie informatyki, listę wszystkich publikacji w wydawnictwach o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym, odbitki najważniejszych publikacji (nie więcej niż 5) oraz – w przypadku kandydatów, którzy przekroczyli 30 rok życia – kopię dokumentu potwierdzającego korzystanie z urlopu wychowawczego.

Sponsorem głównym Nagrody im. Witolda Lipskiego jest firma Sage – wiodący dostawca rozwiązań oraz usług informatycznych wspomagających zarządzanie dla firm z sektora MSP. Sponsorem instytucjonalnym jest Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). Patronaty medialne nad tegoroczną edycją konkursu objęły: CHIP, Computerworld i Świat Nauki.

Witold Lipski
był naukowcem o wybitnym, twórczym umyśle. W roku 1967, jako laureat XVIII Olimpiady Matematycznej, przyjęty został, bez egzaminów wstępnych do Studium Podstawowych Problemów Techniki przy Politechnice Warszawskiej. W ciągu krótkiego okresu dziesięciu lat, jakie minęły od dnia uzyskania stopnia doktora, stworzył imponujący dorobek naukowy obejmujący trzy ważne i trudne kierunki badawcze: kombinatorykę, teorię wyszukiwania informacji oraz geometrię obliczeniową. W każdej z tych dziedzin opublikował wiele prac, które przyniosły
mu światowy rozgłos i są często cytowane po dziś dzień. Witold Lipski zmarł w wieku 35 lat.

Nagrodę jego imienia, z inicjatywy grupy polskich informatyków pracujących za granicą, ustanowiła w 2005 roku Fundacja Rozwoju Informatyki, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM) i Polskim Towarzystwem Informatycznym (PTI). Od 2006 roku Nagroda jest wspierana przez spółkę Sage.

Informacje pochodzą ze strony: http://konkursy.studentnews.pl

Kontakt

Nagroda im. Witolda Lipskiego Fundacja Rozwoju Informatyki
Banacha 2
02-097 Warszawa


http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl