Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci36
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie8
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny5
Wróć do listy

Konkurs o Nagrodę im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego

organizator:

Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.05.2015

Konkurs o Nagrodę im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza konkurs o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych.
Konkurs przeprowadzi Kapituła w składzie:
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel (Uniwersytet Łódzki) – Przewodniczący
 • Prof. dr hab. Grzegorz Gazda (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. dr hab. Ryszard Kleszcz (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. dr hab. Anna Legeżyńska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. dr hab. Anna Lewicka – Strzałecka (Polska Akademia Nauk)
 • Prof. dr hab. Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Ks. Prof. dr hab. Andrzej Szostek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Prace do konkursu mogą zgłaszać:
 • mająca siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczelnia;
 • podstawowa jednostka organizacyjna takiej uczelni (wydział);
 • mający siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej instytut naukowy.
Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni i instytut naukowy mogą zgłosić tylko jedną pracę. Zgłoszenie wymaga merytorycznego uzasadnienia podpisanego przez kierownika jednostki zgłaszającej.
Do konkursu może zostać zgłoszona praca spełniająca łącznie następujące wymagania:
 • została opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dyscypliny nauki przez wydawnictwo działające na rynku krajowym;
 • została opublikowana w roku poprzedzającym rok zgłoszenia do Nagrody i jest to jej pierwsze wydanie;
 • jest pracą z zakresu nauk humanistycznych.
Prace należy zgłaszać w terminie do dnia 15 maja 2015 r. na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź, przesyłając 1 egzemplarz pracy (dotyczy także prac opublikowanych w postaci elektronicznej) wraz z merytorycznym uzasadnieniem podpisanym przez kierownika jednostki zgłaszającej.
Spośród prac zgłoszonych w pierwszym etapie konkursu Kapituła nominuje do Nagrody nie więcej niż pięć, a ich autorzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu konkursu, w którym po przeprowadzeniu rozmowy z autorami Kapituła przyzna Nagrodę albo odstąpi od jej przyznania.
Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie Nagrody nastąpi w dniu 3 października 2015 r.
Informacje pochodzą ze strony: http://filolog.uni.lodz.pl/

Kontakt

Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Narutowicza 65
90-131 Łódź