Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs o Nagrodę im. Profesora Rafała Krupskiego

organizator:

Polska Akademia Nauk

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2016

Konkurs o Nagrodę im. Profesora Rafała Krupskiego

Polska Akademia Nauk ogłasza konkurs o Nagrodę im. Profesora Rafała Krupskiego za najlepszą rozprawę doktorską z zakresu zarządzania strategicznego.

Podstawowym celem Konkursu o Nagrodę im. Profesora Rafała Krupskiego na Najlepszą Pracę Doktorską z zakresu Zarządzania Strategicznego, jest pobudzanie rozwoju zainteresowania zagadnieniami zarządzania strategicznego wśród młodych adeptów nauki i kultywowanie pamięci o dorobku naukowym Profesora Rafała Krupskiego – Patrona Nagrody. Wyłanianie kandydatur do nagrody dokonywane będzie spośród najlepszych, zgłoszonych prac doktorskich przygotowanych na stopień naukowy doktora, w zakresie problematyki zarządzania strategicznego.

Prace wytypowane do Konkursu zgłaszają do Kapituły Konkursu autorzy rozpraw doktorskich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2016 roku. W I edycji konkursu mogą brać udział autorzy prac doktorskich, z zakresu zarządzania strategicznego, na których podstawie nadano stopień naukowy doktora w Polsce w okresie 1 stycznia 2014 – 31 grudnia 2015 roku.

Zgłoszenia do konkursu (formularz zgłoszeniowy zgodny z Regulaminem Konkursu…) należy nadsyłać pocztą na adres: 02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 31/33 z dopiskiem Konkurs na pracę doktorską – P.Wachowiak, do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Harmonogram I edycji konkursu: ogłoszenie konkursu – 19 lutego 2016 r., nadsyłanie prac – do dnia 30 kwietnia 2016 r., uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagrody oraz wyróżnienia –nie później niż do 15 czerwca 2016 r.

 

Ewentualne zapytania należy kierować na adres: jerzy.niemczyk@ue.wroc.pl, ewa.stanczyk@ue.wroc.pl

 

Kontakt

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN
ul. Madalińskiego 31/33
02-544 Warszawa

jerzy.niemczyk@ue.wroc.pl