Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci43
 • absolwenci37
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne20
 • naukowe28
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie46
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd18
 • inny7
Wróć do listy

Konkurs o Nagrodę im. prof. Roberta Mroziewicza

organizator:

Collegium Civitas

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.08.2011

Konkurs o Nagrodę im. prof. Roberta Mroziewicza

Collegium Civitas, chcąc uczcić pamięć swojego wykładowcy – prof. Roberta Mroziewicza – postanowiło o organizacji konkursu jego imienia na najlepszą pracę magisterską i doktorską w zakresie stosunków międzynarodowych i dyplomacji.

Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą brać udział osoby, które uzyskały tytuł magistra lub stopień doktora, bez względu na uczelnię, kierunek i dyscyplinę naukową, o ile treść przedstawionej pracy jest zgodna z określonym zakresem tematycznym.

Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są do dnia 30 sierpnia (decyduje data złożenia w Rektoracie Collegium Civitas lub data stempla pocztowego) pracy magisterskiej lub doktorskiej obronionej w okresie od 15 czerwca 2010 roku do 31 lipca 2011 roku.

Zgłoszenia pracy na konkurs mogą dokonywać:

 • autorzy prac
 • promotorzy prac w porozumieniu i za zgodą autora
 • władze uczelni, instytucji naukowej lub jednostki organizacyjnej uczelni

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • imię i nazwisko autora pracy oraz adres korespondencyjny autora wraz z numerem telefonu i adresem e-mail
 • kopię dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu magistra wraz z oświadczeniem o uzyskanej ocenie lub stopnia doktora lub zaświadczenie o obronie doktoratu, w oparciu o tę pracę
 • streszczenie pracy: magisterskiej – 2 strony, doktorskiej – 4 strony
 • kopię recenzji pracy
 • oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z przystąpieniem do konkursu
 • zgodę autora na uczestnictwo w konkursie

Prace w wersji wydrukowanej i elektronicznej (płyta CD) wraz z załącznikami, należy nadsyłać na adres:

Collegium Civitas
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa

z dopiskiem: „Konkurs im. prof. R. Mroziewicza”

Nagrodą w konkursie jest druk pracy w postaci książkowej bądź zeszytu naukowego.

Informacje pochodzą ze strony www.civitas.edu.pl

Kontakt

Collegium Civitas
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa

info@collegium.edu.pl
www.civitas.edu.pl