Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie78
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs o Nagrodę im. prof. Roberta Mroziewicza

organizator:

Collegium Civitas

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.08.2011

Konkurs o Nagrodę im. prof. Roberta Mroziewicza

Collegium Civitas, chcąc uczcić pamięć swojego wykładowcy – prof. Roberta Mroziewicza – postanowiło o organizacji konkursu jego imienia na najlepszą pracę magisterską i doktorską w zakresie stosunków międzynarodowych i dyplomacji.

Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą brać udział osoby, które uzyskały tytuł magistra lub stopień doktora, bez względu na uczelnię, kierunek i dyscyplinę naukową, o ile treść przedstawionej pracy jest zgodna z określonym zakresem tematycznym.

Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są do dnia 30 sierpnia (decyduje data złożenia w Rektoracie Collegium Civitas lub data stempla pocztowego) pracy magisterskiej lub doktorskiej obronionej w okresie od 15 czerwca 2010 roku do 31 lipca 2011 roku.

Zgłoszenia pracy na konkurs mogą dokonywać:

 • autorzy prac
 • promotorzy prac w porozumieniu i za zgodą autora
 • władze uczelni, instytucji naukowej lub jednostki organizacyjnej uczelni

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • imię i nazwisko autora pracy oraz adres korespondencyjny autora wraz z numerem telefonu i adresem e-mail
 • kopię dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu magistra wraz z oświadczeniem o uzyskanej ocenie lub stopnia doktora lub zaświadczenie o obronie doktoratu, w oparciu o tę pracę
 • streszczenie pracy: magisterskiej – 2 strony, doktorskiej – 4 strony
 • kopię recenzji pracy
 • oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z przystąpieniem do konkursu
 • zgodę autora na uczestnictwo w konkursie

Prace w wersji wydrukowanej i elektronicznej (płyta CD) wraz z załącznikami, należy nadsyłać na adres:

Collegium Civitas
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa

z dopiskiem: „Konkurs im. prof. R. Mroziewicza”

Nagrodą w konkursie jest druk pracy w postaci książkowej bądź zeszytu naukowego.

Informacje pochodzą ze strony www.civitas.edu.pl

Kontakt

Collegium Civitas
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa

info@collegium.edu.pl
www.civitas.edu.pl