Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie12
 • studenci22
 • absolwenci21
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie6
 • artystyczne9
 • naukowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie24
 • małopolskie1
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia4
 • szkoła wyższa3
 • firma6
 • instytucja rządowa4
 • samorząd10
 • inny3
Wróć do listy

Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

organizator:

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej (pok. 106)

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2014

Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

Absolwentów, którzy swoje prace dyplomowe poświęcili zagadnieniom związanym z działalnością prof. Jana Czochralskiego, czyli np. procesom krystalizacji, można zgłaszać do konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego. Wnioski w konkursie ogłoszonym przez rektora Politechniki Warszawskiej przyjmowane są do 28 lutego.

Konkurs służy promowaniu wybitnych osiągnięć: prof. Jana Czochralskiego i absolwentów studiów I, II lub III stopnia, którzy wykonali prace dyplomowe w dziedzinach związanych z działalnością naukowo-techniczną prof. Czochralskiego. Zgłaszać można prace dotyczące w szczególności: procesów krystalizacji i rekrystalizacji; otrzymywania i badań struktury i właściwości oraz zastosowań monokryształów; otrzymywania i właściwości stopów łożyskowych; metod badań struktury stopów metalicznych; sprężystego i plastycznego odkształcenia metali.

Zgłaszane mogą być również prace dotyczące obszarów działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego, które nie zostały wymienione powyżej, ale znajdują potwierdzenie w jego dorobku publikacyjnym lub innych przekazach.

Nagroda im. Prof. Jana Czochralskiego jest przyznawana w dwóch kategoriach. Nagrodę promocyjną – w wysokości 7,5 tys. zł – otrzyma autor najlepszej pracy dyplomowej (inżynierskiej, licencjackiej lub magisterskiej) lub doktorskiej. Z kolei nagroda naukowa za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne to 25 tys. zł.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą zgłaszać: rady wydziałów szkół wyższych, rady naukowe instytutów i ośrodków naukowo-badawczych, członkowie kapituły konkursu. W kapitule znajdą się m.in. rektor Politechniki Warszawskiej, przedstawiciele: ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Polskiej Akademii Nauk, prezesi: Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Kandydatów można zgłaszać do 28 lutego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.pw.edu.pl

Informacja pochodzi ze strony: www.naukawpolsce.pap.pl

Kontakt

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej (pok. 106)
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
tel. 22 234 75 10
J.Kuzmicz@rekt.pw.edu.pl
http://www.pw.edu.pl