Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs o Nagrodę im. Janusza Kurtyki

organizator:

Fundacja im. Janusza Kurtyki

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 05.02.2018

Konkurs o Nagrodę im. Janusza Kurtyki

Fundacja im. Janusza Kurtyki serdecznie zaprasza do udziału w II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Edycja przypadająca na 2018 r. pokrywa się z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. W odpowiedzi na tę wyjątkową okoliczność, tematyka II Edycji Konkursu brzmi: Przestrzeń polskiej Niepodległości.

Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką tegorocznej Edycji. Poprzednia Edycja Konkursu pokazała, że proponowana przez Fundację problematyka może być traktowana bardzo szeroko, co stanowi ważny atut całego projektu.

Formą Nagrody jest przetłumaczenie wyróżnionej książki na język angielski oraz wydanie jej w Stanach Zjednoczonych. Zwieńczeniem Konkursu będzie uroczysta Gala pod koniec 2018 r.

Idea Konkursu jest ściśle związana z misją Fundacji im. Janusza Kurtyki i obejmuje:

– upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy dotyczącej historii i dziedzictwa Rzeczypospolitej;

– promowanie rodzimych osiągnięć badawczych w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych;

– nagradzanie prac naukowych charakteryzujących się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym;

– wspieranie i współkształtowanie polskiej polityki historycznej w kraju i za granicą.

Adresatami Nagrody są polscy badacze dyscyplin humanistycznych, społecznych i prawnych, którzy są autorami prac naukowych wydanych w latach 2014-2018 oraz nawiązujących do idei Konkursu oraz tematyki Edycji w 2018 r.

Propozycję książki do udziału w Konkursie może zgłosić każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, spełniając wszystkie poniższe warunki:

1.Wypełnienie i własnoręczne podpisanie Formularza zgłoszeniowego

2.Dołączenie do formularza zgłoszeniowego wypełnionego i podpisanego załącznika Zgoda Autora pracy

3.Dołączenie do dokumentacji 2 egzemplarzy zgłaszanej książki.

Komplet dokumentów (Formularz zgłoszeniowy oraz załącznik Zgoda Autora pracy), wraz z 2 egzemplarzami zgłaszanej książki, należy przesłać do Fundacji im. Janusza Kurtyki na jeden z wybranych sposobów:

POCZTA ELEKTRONICZNA

Skany wszystkich wypełnionych
i podpisanych dokumentów należy przesłać na adres:
nauka@fundacjakurtyki.pl

Wymagane 2 egzemplarze zgłaszanej książki należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Fundacja im. Janusza Kurtyki
al. Waszyngtona 39/25
04-015 Warszawa

Do przesyłki należy dołączyć informację,
czyjego zgłoszenia dotyczą książki.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego na przesyłce.

POCZTA TRADYCYJNA

Wszystkie wypełnione i podpisane dokumenty
oraz 2 egzemplarze zgłaszanej książki należy przesłać na adres:

Fundacja im. Janusza Kurtyki
al. Waszyngtona 39/25
04-015 Warszawa

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego na przesyłce.

Bez spełnienia wszystkich powyższych warunków zgłoszenie do Konkursu nie będzie rozpatrywane.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 lutego 2018 r.

Harmonogram Konkursu:

1.Powołanie Komisji Recenzentów i Zespołu Konkursowego na wniosek Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji im. Janusza Kurtyki (do 31.01.2018 r.).

2.Przyjmowanie zgłoszeń, początek procedury kwalifikacyjnej (do 5 lutego 2018 r.).

3.Procedura kwalifikacyjna: opracowanie listy zgłoszeniowej przez Zespół Konkursowy oraz selekcja finałowych publikacji w celu rekomendacji do udziału w procedurze konkursowej dla Rady Programowej (do 23 lutego 2018 r.).

4.Zebranie Rady Programowej, zatwierdzenie finałowych publikacji do udziału w procedurze konkursowej (do 9 marca 2018 r.).

5.Skierowanie finałowych publikacji do Komisji Recenzentów oraz recenzja naukowa prac (do 31 maja 2018 r.).

6.Zebranie Rady Programowej, wyłonienie Laureata (do 30 czerwca 2018 r.).

7.Tłumaczenie, korekta, skład i druk nagrodzonej pracy (1 lipca – 15 listopada 2018 r.).

8.Gala Konkursowa (do 14 grudnia 2018 r.).

Informacje pochodzą ze strony: www.fundacjakurtyki.pl

Kontakt

Fundacja im. Janusza Kurtyki
al. Waszyngtona 39/25
04-015 Warszawa

nauka@fundacjakurtyki.pl
www.fundacjakurtyki.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

formularz
zgoda autora