Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci55
 • absolwenci50
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie19
 • muzyczne2
 • sportowe1
 • artystyczne27
 • naukowe32
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie62
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa8
 • samorząd26
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs o nagrodę im. Barbary Skargi

organizator:

Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.05.2016

Konkurs o nagrodę im. Barbary Skargi

Tegoroczny temat skłoni, mamy nadzieję, do namysłu nad możliwie szeroko rozumianymi więziami między ludźmi (z uwzględnieniem wszelkich bytów nie-ludzkich), nad podstawami, pochodzeniem i losami relacji w obrębie społeczeństwa, państwa, także w obrębie mniejszych zbiorowości, nad charakterem tych stosunków – zarówno dawniej, jak i dziś. Nie definiując wstępnie tytułowego zjawiska, nie określając natury ani liczby elementów konstytuujących wspólnotę, zachęcamy do rozważań najbardziej fundamentalnych, odsłaniających jej istotę, ale także szczegółowych, skupionych na wybranym zagadnieniu (instytucjach, afektach, przekonaniach) bądź konkretnej – rzeczywistej czy fikcyjnej – wspólnocie.

Organizatorzy czekają na teksty z filozofii polityki i religii, filozofii społecznej, teorii ideologii i etyki, niestroniące od najogólniejszych kwestii antropologicznych, a jeśli trzeba – poruszające też zagadnienia ekonomiczne czy ustrojowe.

Na czym polega problem ze wspólnotą?

Do udziału organizator zaprasza profesorów i studentów, filozofów-amatorów i filozofów akademickich, wszystkich, którzy chcą i potrafią myśleć.

W konkursie może wziąć udział każdy, kto napisze i prześle co najmniej 50-stronicowy tekst. Przyjmujemy wyłącznie prace dotąd niepublikowane. Spośród nadesłanych prac jury wytypuje 5 esejów finałowych. Na Laureata/kę czekają trzy nagrody: pieniężna, rzeczowa oraz publikacja zwycięskiego eseju w postaci osobnej książki.

Zasady konkursu określa Regulamin dostępny na stronie www.barbaraskarga.org.

Prace należy nadsyłać na adres Fundacji:
Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Termin nadsyłania prac mija 31 maja 2016 roku (liczy się data stempla pocztowego). Do 30 września 2016 roku jury konkursu ogłosi nazwiska 5 finalistów/ek. Ostateczne rozstrzygnięcie nastąpi w październiku 2016 roku podczas uroczystego wręczenia Nagrody.

Wszystkie informacje będą pojawiać się na bieżąco na stronie Fundacji. Pytania i wątpliwości proszę kierować na adres mailowy: fundacja@barbaraskarga.org

Informacje pochodzą ze strony: www.barbaraskarga.org.

Kontakt

Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

fundacja@barbaraskarga.org
www.barbaraskarga.org