Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci66
 • absolwenci67
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne5
 • sportowe1
 • artystyczne30
 • naukowe34
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie71
 • międzynarodowe4
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa4
 • firma11
 • instytucja rządowa5
 • samorząd33
 • inny5
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs o nagrodę im. Barbary Skargi

organizator:

Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2014

Konkurs o nagrodę im. Barbary Skargi

Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu o nagrodę im. Barbary Skargi. Celem Nagrody jest wyróżnienie wybitnej, niepublikowanej pracy filozoficznej. Na laureata czekają trzy nagrody: pieniężna, rzeczowa oraz publikacja zwycięskiego eseju w postaci osobnej książki. Termin nadsyłania prac mija 30 kwietnia 2014 roku

Idea konkursu

Wzorem długiej tradycji Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi zamierza raz w roku doprowadzić do prawdziwej i możliwie szerokiej konfrontacji stanowisk. Do takiej konfrontacji dochodzi zwykle na sali seminaryjnej – z konieczności jednak w ograniczonym gronie. Podobnie jest na konferencjach czy przy okazji wydawania zbiorów tesktów. W publicystyce tempo produkcji często uniemożliwia dostateczną głębię, odwagę i ścisłość namysłu. Na rynku książek z kolei – gdzie spotykają się wreszcie wszystkie głosy i myśli – różnorodność poruszanych tematów i zagadnień sprawia, że w istocie mamy do czynienia z wieloma debatami i polemikami. Ramy konkursowe pozwolą być może na autentyczne zderzenie.

O czym myśleć? Co jest właściwą rzeczą myślenia? Czy istnieje w ogóle coś, czego nie można odczuć, w co nie można uwierzyć, ale co można jedynie pomyśleć? Nie znamy odpowiedzi na te pytanie, toteż będziemy zmieniać i precyzować tematy kolejnych edycji, zawsze przy tym starając się nie ograniczać grona uczestników do kręgów akademickich. Polityka, sztuka, etyka, religia, nauka, przyroda, umysł, historia – będziemy pytać o wszystko.

Tegoroczne pytanie pragniemy rozumieć możliwie szeroko. Czekamy na teksty z filozofii nauki, historii techniki, etyki, teorii poznania, antropologii i – oczywiście – metafizyki, na rozważania szczegółowe i te najbardziej ogólne, konkretne analizy i abstrakcyjne koncepcje. Nie dokonując z góry rozstrzygnięć co do istoty nauki (tudzież nauk) i techniki ani natury tego, czym jest poznanie bądź rozumienie siebie (kto i co ma tutaj poznać lub rozumieć?), chcemy raczej skłonić wszystkich potencjalnych uczestników do zastanowienia nad relacją między nauką i techniką a autorefleksją, zadaniem wejrzenia w siebie, postawionym niegdyś przez Apolla (czy nadal aktualnym?). A gdyby chcieć nawiązać do nieco późniejszej tradycji, można by spytać: czy rozwój nauki i techniki przyczynił się do postępu samorozumienia?

Adresaci
Do udziału zapraszamy profesorów i studentów, filozofów-amatorów i filozofów akademickich, wszystkich, którzy chcą i potrafią myśleć. W konkursie może wziąć udział każdy, kto napisze i prześle co najmniej 50-stronicowy tekst.

Zgłoszania publikacji do Nagrody mogą dokonywać:

autorzy,
rady wydziałów i instytutów filozofii uczelni wyższych
towarzystwa naukowe.
Przyjmujemy wyłącznie prace dotąd niepublikowane.

Etapy konkursu
Konkurs składa się z 3 etapów:

 • etap pierwszy – weryfikacja nadesłanych prac pod względem zgodności z kryteriami przyjętymi w regulaminie Nagrody,
 • etap drugi – wytypowanie 5 prac nominowanych do kolejnego etapu konkursu, ogłoszonych publicznie na stronie internetowej Fundacji (do dnia podanego każdorazowo w Ogłoszeniu konkursu),
 • etap trzeci – wybór laureata Nagrody.

Nagroda
Na laureata czekają trzy nagrody: pieniężna, rzeczowa oraz publikacja zwycięskiego eseju w postaci osobnej książki.

Zgłoszenia
Prace prosimy nadsyłać na adres Fundacji:
Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Termin nadsyłania prac mija 30 kwietnia 2014 roku (liczy się data stempla pocztowego). Do 30 sierpnia 2014 roku jury konkursu ogłosi nazwiska 5 finalistów. Ostateczne rozstrzygnięcie nastąpi 4 października 2014 roku podczas uroczystego wręczenia Nagrody laureatowi konkursu. Wszystkie informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie Fundacji.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres mailowy: fundacja@barbaraskarga.org.

Źródło: www.barbaraskarga.org

Kontakt

Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

fundacja@barbaraskarga.org.