Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci30
 • absolwenci28
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne1
 • sportowe1
 • artystyczne18
 • naukowe16
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • mazowieckie1
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa3
 • firma10
 • instytucja rządowa5
 • samorząd9
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs o Nagrodę Hochtief Polska na prace z zakresu budownictwa i architektury

organizator:

Sapere Auso - Małopolska Fundacja Stypendialna

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2016
termin rozstrzygnięcia: 16.12.2016

Konkurs o Nagrodę Hochtief Polska na prace z zakresu budownictwa i architektury

Sapere Auso – Małopolska Fundacja Stypendialna organizuje konkurs o Nagrodę Hochtief Polska dla najlepszej pracy dyplomowej z zakresu budownictwa i architektury.
Celem tego konkursu jest popularyzacja wiedzy z tej dziedziny oraz wyróżnienie najlepszych studentów małopolskich uczelni i studentów z Małopolski studiujących na uczelniach poza województwem małopolskim.

Ustala się następującą tematykę prac:

 • architektura,
 • architektura krajobrazu,
 • budownictwo,
 • inżynieria środowiska,
 • inne pokrewne

Nagroda przewidziana w Konkursie wynosi 5000 zł.

W Konkursie mogą brać udział prace:

 1. obronione między 01.01.2016 r. a 30.09.2016 r., przygotowane przez studentów szkół wyższych z terenu Województwa Małopolskiego oraz studentów innych szkół wyższych stale zameldowanych na terenie Województwa Małopolskiego,
 2. niebędące elementem grantu naukowego lub finansowane w inny sposób,
 3. wykonane samodzielnie przez wykonawcę/wykonawców,
 4. wykonane z wykorzystaniem legalnego oprogramowania,
 5. złożone przez jedną lub więcej osób uprawnionych.

Prace na Konkurs należy złożyć w Biurze Fundacji Rynek Kleparski 13/8, 31-150 Kraków lub
wysłać w terminie do 31 października 2016 r.; (decyduje data wpływu do Biura Fundacji) na
adres:

Sapere Auso – Małopolska Fundacja Stypendialna
Rynek Kleparski 13/8
31-150 Kraków

z dopiskiem na kopercie „Konkursu o Nagrodę Hochtief Polska S.A. dla najlepszej pracy dyplomowej
z zakresu budownictwa i architektury.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w terminie do 31 października 2016 r.:

 1. pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej w miękkiej oprawie oraz nośniku elektronicznym (podpisana płyta CD),
 2. formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu,
 3. zaświadczenia wydanego przez władze uczelni, potwierdzającego ocenę uzyskaną z pracy oraz fakt, że obrona pracy odbyła się w terminie między 01.01.2016 r. a 30.09.2016 r,
 4. jednostronnego streszczenia pracy,
 5. rekomendacji władz uczelni (rektor lub prorektor),
 6. recenzji promotora pracy,
 7. zgody autora i promotora na publikację pracy po korekcji redakcyjnej oraz korzystania z jej treści przez Fundację i Hochtief Polska S.A. bez uiszczenia honorarium autorskiego.

Rozstrzygniecie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi do dnia 16 grudnia 2016 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.sapereauso.org

Kontakt

Sapere Auso - Małopolska Fundacja Stypendialna
Rynek Kleparski 13/8
31-150 Kraków
tel.: 12 633 09 86
fundacja@sapereauso.org
www.sapereauso.org

Dokumenty

do pobrania