Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci31
 • absolwenci30
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • artystyczne15
 • naukowe19
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie32
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa1
 • firma11
 • instytucja rządowa6
 • samorząd13
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs o Nagrodę Hochtief na prace z budownictwa i architektury

organizator:

Sapere Auso – Małopolska Fundacja Stypendialna

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2017

Konkurs o Nagrodę Hochtief na prace z budownictwa i architektury

Celem ogłoszonego przez SAPERE AUSO Małopolską Fundację Stypendialną Konkursu o Nagrodę Hochtief Polska dla najlepszej pracy dyplomowej z zakresu budownictwa i architektury jest popularyzacja wiedzy z tej dziedziny oraz wyróżnienie najlepszych studentów małopolskich uczelni i studentów z Małopolski studiujących na uczelniach poza województwem małopolskim.

Ustala się następującą tematykę prac:
a) architektura,
b) architektura krajobrazu,
c) budownictwo,
d) inżynieria środowiska,
e) inne pokrewne.

Nagrody przewidziane w konkursie wynoszą 5000 zł:
a) nagroda z zakresu budownictwa wynosi 2500 zł,
b) nagroda z zakresu architektury wynosi 2500 zł.
Wysokość Nagrody jest kwotą brutto. W przypadku narodzenia pracy przygotowanej przez więcej niż jedną osobę, nagroda dzielona jest w równych częściach pomiędzy autorów pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Podkomisja może zdecydować o innym przyznaniu nagród.

W konkursie mogą brać udział prace:
a. obronione między 01.01.2017 r. a 30.09.2017 r., przygotowane przez studentów szkół wyższych z terenu Województwa Małopolskiego oraz studentów innych szkół wyższych stale zameldowanych na terenie Województwa Małopolskiego,
b. niebędące elementem grantu naukowego lub finansowane w inny sposób,
c. wykonane samodzielnie przez wykonawcę/wykonawców,
d. wykonane z wykorzystaniem legalnego oprogramowania,
e. złożone przez jedną lub więcej osób uprawnionych.
Prace konkursowe powinny być napisane w języku polskim. Dopuszcza się prace dyplomowe w innym języku, pod warunkiem dostarczenia ich tłumaczeń. Kwalifikują się jedynie prace, które zostały ocenione na egzaminie końcowym przynajmniej na ocenę dobrą.

Prace na Konkurs należy złożyć w Biurze Fundacji: os. Teatralne 4a pok. 101a, 31-495, Kraków lub wysłać w terminie do 31 października 2017 r. (decyduje data wpływu do Biura Fundacji) na adres:
Sapere Auso – Małopolska Fundacja Stypendialna
os. Teatralne 4a (pokój 101a), 31-495 Kraków
z dopiskiem na kopercie: „Konkursu o Nagrodę Hochtief Polska S.A. dla najlepszej pracy dyplomowej z zakresu budownictwa i architektury.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w terminie:
a. pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej w miękkiej oprawie oraz nośniku elektronicznym (podpisana płyta CD),
b. formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu,
c. zaświadczenia wydanego przez władze uczelni, potwierdzającego ocenę uzyskaną z pracy oraz fakt, że obrona pracy odbyła się we właściwym terminie,
d. jednostronnego streszczenia pracy,
e. rekomendacji władz uczelni (rektor, prorektor),
f. recenzji promotora pracy,
g. zgody autora i promotora na publikację pracy po korekcji redakcyjnej oraz korzystania z jej treści przez Fundację i Hochtief Polska S.A. bez uiszczenia honorarium autorskiego.
Nadesłane egzemplarze prac stają się własnością organizatora.

W przypadku złożenia więcej niż 3 prac z danej uczelni, decyduje kolejność zgłoszeń prac z danej uczelni. Rozstrzygniecie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi do dnia 12 grudnia 2017 r.

Informacje pochodzą ze strony: sapereauso.org.

Kontakt

Sapere Auso – Małopolska Fundacja Stypendialna
os. Teatralne 4a (I piętro, pokój 101a)
31-495 Kraków
tel. 0048 603 31 32 65
fundacja@sapereauso.org
sapereauso.org

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

formularz
regulamin