Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie7
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs o nagrodę Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych

organizator:

Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.02.2012

Konkurs o nagrodę Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych

Ogólnopolski konkurs o nagrodę Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych za najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych.

Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych (WRRiTM), kierując się potrzebą popierania badań naukowych rozwijających nowe techniki i technologie, ogłasza ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę doktorską dotyczącą zagadnień radiokomunikacji bądź technik multimedialnych.

Dziesiąta edycja Konkursu obejmuje prace doktorskie z dziedziny radiokomunikacji bądź technik multimedialnych, obronione pomiędzy 1 stycznia 2011 r. a 3 lutego 2012 r.

Wnioski o zgłoszenie do Konkursu mogą składać rady wydziałów i rady instytutów wyższych uczelni, rady instytutów naukowo-badawczych oraz autorzy prac po uzyskaniu rekomendacji promotora lub recenzenta.

Do wniosku konkursowego należy dołączyć:

 • jeden egzemplarz pracy – w formie wydruku oraz w formie elektronicznej (.doc lub .pdf)
 • streszczenie pracy (max. 6 stron) – w formie wydruku oraz w formie elektronicznej (.doc lub .pdf);
 • Informacje o autorze (aktualny adres do korespondencji, miejsce pracy, tel., e-mail), o promotorze pracy (aktualny adres do korespondencji, tel., e-mail) oraz o wydziale/instytucie promującym pracę;
 • kopie dokumentów potwierdzających nadanie stopnia doktora oraz przyznanie wyróżnienia;
 • kopie recenzji (pożądane również w wersji elektronicznej);
 • ewentualnie inne, niezależne opinie (np. rady wydziału, rady instytutu, użytkownika urządzeń/oprogramowania).

W dniu obrony pracy doktorskiej wiek kandydata nie może przekroczyć 35 lat. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko prace obronione z wyróżnieniem.

Termin nadsyłania wniosków konkursowych upływa 10 lutego 2012 r.

Sekretariat Konkursu mieści się w Biurze Zarządu Fundacji:
ul. Nowowiejska 15/19,
00-665 Warszawa
tel: (22) 234-79-10
fax: (22) 825-65-55
e-mail: fundacja@ire.pw.edu.pl

W dziesiątej edycji konkursu na zwycięzców czekają następujące nagrody:

 • I miejsce – 10 000 PLN
 • II miejsce – 8 000 PLN
 • III miejsce – 5 000 PLN

Ogłoszenie ostatecznych wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w trakcie sesji otwarcia Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 14 maja 2012 r.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.ire.pw.edu.pl/fundacja/.

Informacje pochodzą ze strony www.ire.pw.edu.pl/fundacja/.

Kontakt

Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa
tel: 22 234 79 10
fundacja@ire.pw.edu.pl
www.ire.pw.edu.pl/fundacja