Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie8
 • artystyczne19
 • naukowe22
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny7
Wróć do listy

Konkurs o nagrodę Biura Informacji Kredytowej

organizator:

Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2013

Konkurs o nagrodę Biura Informacji Kredytowej

Ruszyła kolejna edycja konkursu o nagrodę Biura Informacji Kredytowej na najlepsze prace magisterską i doktorską, związaną z tematyką wykorzystania informacji w procesie zarządzania ryzykiem. Mogą wziąć w nim udział autorzy prac naukowych obronionych w roku akademickim 2012/2013. Atrakcyjne nagrody pieniężne dla laureatek pierwszej edycji konkursu zostały właśnie uroczyście wręczone w Warszawie. Konkurs organizowany przez BIK służy upowszechnianiu wysokiej jakości wiedzy o systemach wymiany informacji finansowej oraz o wpływie informacji kredytowej na gospodarkę.

Konkurs pod hasłem „Informacja w procesie zarządzania ryzykiem” przeznaczony jest dla absolwentów szkół wyższych, zarówno państwowych, jak i prywatnych, którzy studiowali w trybie dziennym, zaocznym i wieczorowym. Zwycięzców wyłania jury, w skład którego wchodzą profesorowie wyższych uczelni oraz wybitni praktycy, uznani specjaliści w dziedzinie bankowości
i ekonomii. W tegorocznej edycji konkursu nagrodę główną zdobyła praca doktorska na temat zagadnień związanych z funduszami sekurytyzacyjnymi autorstwa Pani Ewy Nastarowicz
z Uniwersytetu Łódzkiego. Z kolei w kategorii na najlepszą pracę magisterską, jury nagrodziło Panią Angelikę Steciak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, autorkę pracy dotyczącej wewnętrznych ratingów wykorzystywanych w ocenie ryzyka w bankach.

Zdaniem dr. Krzysztofa Markowskiego, Prezesa Zarządu Biura Informacji Kredytowej konkurs idealnie wpisuje się w misję BIK, jaką jest upowszechnianie wiedzy z zakresu finansów. – Obserwując naszych zagranicznych partnerów widzimy, jak dużą wagę przywiązuje się w innych krajach do kwestii edukacyjnych – mówi dr Krzysztof Markowski. – Działania te prowadzone są równocześnie na wielu poziomach, często już w szkołach podstawowych wprowadza się przedmioty, które uczą młodych ludzi bycia oszczędnym i przedsiębiorczym – komentuje. I zaznacza, że wspieranie powszechnej wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania rynku finansowego, a zwłaszcza edukacja z zakresu odpowiedzialnego kredytowania to ważne elementy budujące dojrzały sektor bankowy.

W opinii laureatek konkursu, ich prace mają przede wszystkim na celu poszerzenie aktualnej wiedzy na temat funkcjonowania systemu finansowego. – Chciałabym, aby wyniki moich badań przyczyniły się do popularyzacji informacji na temat sekurytyzacji wśród uczestników rynków finansowych – mówi Ewa Nastarowicz. Jak zaznacza Angelika Steciak napisanie zwycięskiej pracy było naukowym wyzwaniem, wymagającym wysokich zdolności analitycznych i dużego zaangażowania.

Aby wziąć udział w tegorocznej edycji konkursu wystarczy do końca października 2013 r. wysłać zgłoszenie w formie elektronicznej na adres mailowy konkurs@bik.pl. Szczegółowy opis zasad, sposobu zgłaszania prac i kryteriów ich oceny można znaleźć na stronie www.bik.pl w zakładce dotyczącej konkursu.

Informacja o BIK:

Biuro Informacji Kredytowej S.A. gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej Klientów Banków i SKOK-ów, tzn. informacje o tym,  czy rzetelnie spłacają kredyty. BIK spełnia rolę społeczną, zapobiegając nadmiernemu zadłużaniu się klientów banków, a także wspierając odpowiedzialne kredytowanie. BIK wykorzystuje najwyższe standardy gromadzenia i przetwarzania danych oraz działa na podstawie restrykcyjnych przepisów – Ustawy Prawo bankowe oraz Ustawy o ochronie danych osobowych. Misją BIK jest wspieranie zaufania oraz bezpieczeństwa uczestników obrotu gospodarczego w Polsce poprzez dostarczanie bankom, konsumentom i przedsiębiorcom produktów informacyjnych oraz narzędzi informatycznych. BIK zostało powołane w 1997 r. przez Banki oraz z inicjatywy Związku Banków Polskich dla potrzeb minimalizowania ryzyka kredytowego oraz zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego.

Informacje pochodzą ze strony: http://www.biurokarier.p.lodz.pl

Kontakt

Biuro Informacji Kredytowej S.A.
Postępu 17A
02-676 Warszawa
tel. 22 310 4444
konkurs@bik.pl
www.bik.pl