Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci81
 • absolwenci80
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni39
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne1
 • artystyczne30
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie79
 • międzynarodowe9
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa16
 • samorząd34
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs o nagrodę architektoniczną im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego

organizator:

Fundacja dla Polski

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2011

Konkurs o nagrodę architektoniczną im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego

Celem konkursu o Nagrodę Architektoniczną im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego jest upowszechnianie rozwiązań architektonicznych w tematyce bliskiej patronom Nagrody:

 • budownictwa społeczno-publicznego (szkoły, przedszkola, instytucje kulturalnooświatowe, szpitale, budownictwo mieszkalne),
 • renowacji starego budownictwa i jego adaptacji na cele społeczne,
 • rewaloryzacji blokowisk
 • popularyzacja stosowania proekologicznych materiałów i rozwiązań budowlanych oraz budownictwa energooszczędnego, wykorzystującego alternatywne źródła energii.

XIII edycja konkursu rozszerzona jest o kategorię, w ramach której oceniane będą
projekty poświęcone rewitalizacji budynków mieszkalnych pochodzących
z wczesnych lat powojennych (np.: budynki wielkopłytowe) i użyteczności publicznej (np.: szkoły „tysiąclatki”).

Jury planuje przyznać dwie równorzędne nagrody w wysokości 10 000 złotych każda w dwóch ww. kategoriach.

Konkurs jest otwarty dla absolwentów wydziałów architektury i budownictwa, którzy nie ukończyli 40 lat lub uzyskali dyplom nie dawniej niż 10 lat przed 31 lipca 2011 r.:

 • w ramach pierwszej kategorii projekty mogą składać architekci z tytułem magistra,
 • w ramach drugiej kategorii projekty mogą składać architekci i inżynierowie z tytułem magistra.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty indywidualne lub zespołów niezinstytucjonalizowanych.

Praca konkursowa musi zawierać:

 • 4 do 6 plansz o maksymalnym formacie 100×70 cm: opis, sytuacja, rzuty kondygnacji, elewacji, przekroje w liczbie pozwalającej na objaśnienie projektu,
 • dodatkowo 1 planszę będącą syntezą projektu – uwzględniającą jego najważniejsze elementy,
 • prezentację dotychczasowych doświadczeń zawodowych, zainteresowań w dziedzinie sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem architektury, jak również koncepcji własnych poszukiwań w dziedzinie architektury (forma tej prezentacji jest dowolna, może zawierać tekst, zdjęcia, szkice, etc.),
 • część pisemną, składającą się z: opisu projektu, zawierającego jego graficzną prezentację w formacie A4 oraz streszczenia opisu projektu (maksimum dwie strony A4) uwzględniającegonajważniejsze idee, jakie kierowały autorem przy jego tworzeniu, oraz, o ile to możliwe, informacje o odniesieniach do dorobku patronów konkursu i inspiracjach ich pracami,

(Plansze oraz część pisemna również w wersji elektronicznej (np. CD, mailem).

 • oświadczenie o autorstwie, np. praca dyplomowa; w przypadku projektówwykonanych w biurze architektonicznym potwierdzenie właściciela pracownio tym, że autorem projektu jest wyłącznie osoba składająca go do konkursu (dokument własny),
 • kserokopię dyplomu lub dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów, podstawowe dane kandydata (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy i e-mail), oraz informację o znajomości języków obcych,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz na publikację projektu zgłoszonego do konkursu .

Prace należy składać w biurze Fundacji dla Polski do dnia 31 lipca 2011 roku.
W przypadku prac nadesłanych drogą pocztową, o zakwalifikowaniu do udziału w
konkursie decyduje data stempla pocztowego.

Adres:
Fundacja dla Polski
ul. Narbutta 20/33
02-541 Warszawa
tel. (22) 542 58 92
fax: 542 58 90
e-mail: fundusz.baczko@fdp.org.pl

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w listopadzie 2011 roku. Uroczyste wręczenie Nagrody oraz otwarcie wystawy nagrodzonych prac nastąpi w styczniu 2012 roku.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące tegorocznej edycji można uzyskać w biurze Fundacji dla Polski, pod numerem telefonu (22) 542 58 92 lub mailowo: fundusz.baczko@fdp.org.pl.

Informacje pochodzą ze strony fdp.org.pl

Kontakt

Fundacja dla Polski
ul. Narbutta 20/33
02-541 Warszawa
tel:(22) 542 58 92
fundusz.baczko@fdp.org.pl
www.fdp.org.pl