Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci70
 • absolwenci69
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne3
 • artystyczne26
 • naukowe36
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie68
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd31
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs o Nagrodę ABB – Edycja 2014/2015

organizator:

Centrum Badawcze ABB

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.11.2014

Konkurs o Nagrodę ABB – Edycja 2014/2015

Nie siedź z założonymi rękami, zgłoś się do Konkursu o Nagrodę ABB.

Konkurs obejmuje obronione prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie, napisane w języku polskim lub angielskim, z następujących dziedzin:
 • Elektroenergetyka
 • Automatyka i diagnostyka przemysłowa
 • Energoelektronika
 • Inżynieria i zarządzanie procesami wytwarzania
 • Zaawansowane technologie i systemy inżynierskie
 • Technologie i systemy informatyczne
 • Nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych
Fundatorem nagrody jest Dyrektor Centrum Badawczego ABB oraz Prezes Zarządu ABB Sp. z o.o. Nagrody przyznane będą za opracowanie indywidualne lub zbiorowe. Szczegółowe zasady przyznawania nagród zawarte są w Regulaminie Konkursu na stronie: new.abb.com
W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
 • Nagroda główna 30 000 PLN
 • 2 wyróżnienia po 15 000 PLN
Konkurs składa się z dwóch etapów:
 • I Etap – zgłoszenia do dnia 15.11.2014

Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1) i przesłaniu go wraz ze streszczeniem pracy, pocztą zwykłą na adres Centrum Badawczego ABB w Krakowie lub pocztą elektroniczną na adres: konkurs@pl.abb.com. W streszczeniu tym należy wykazać innowacyjność i oryginalny charakter pracy, nie powinno ono zawierać więcej niż 1000 słów. Do II etapu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 50 prac. Laureaci I Etapu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 31.12.2014. Lista Laureatów zostanie również opublikowana na stronie www.abb.pl/konkurs.

 • II Etap – zgłoszenia do dnia 31.01.2015

W tym etapie Konkursu wezmą udział tylko Laureaci I Etapu. Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 2) i przesłaniu go wraz z egzemplarzem pracy, pocztą zwykłą na adres Centrum Badawczego ABB w Krakowie.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w maju 2015 roku.
Centrum Badawcze ABB
ul. Starowiślna 13 A
31-038 Kraków
dopisek: „KONKURS o NAGRODĘ ABB”
Zapytania można również wysyłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@pl.abb.com
Szczegółowy harmonogram Konkursu 2014/2015
ETAP I
do 15.11.2014 –  Termin nadsyłania zgłoszeń
do 31.12.2014 –  Ogłoszenie wyników I Etapu
ETAP II
od 31.12.2014 do 31.01.2015 –  Termin nadsyłania prac
od 31.01.2015 –  Przegląd i ocena prac
WYNIKI
do 31.05.2015 –  Powiadomienie Laureatów Konkursu pocztą elektroniczną
Maj 2015 –  Oficjalne ogłoszenie Laureatów Konkursu
Informacje pochodzą ze strony: http://new.abb.com

Kontakt

Centrum Badawcze ABB
ul. Starowiślna 13 A
31-038 Kraków

konkurs@pl.abb.com
new.abb.com