Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie12
 • studenci22
 • absolwenci21
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie6
 • artystyczne9
 • naukowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie24
 • małopolskie1
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia4
 • szkoła wyższa3
 • firma6
 • instytucja rządowa4
 • samorząd10
 • inny3
Wróć do listy

Konkurs o Nagrodę ABB – edycja 2012/2013

organizator:

ABB Sp. z o.o., Centrum Badawcze ABB

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.11.2012

Konkurs o Nagrodę ABB – edycja 2012/2013

Wykorzystaj swoją energię i wzbij się po nagrodę, weź udział w 10 edycji Konkursu o Nagrodę ABB
Konkurs obejmuje obronione prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie, napisane w języku polskim lub angielskim, z następujących dziedzin:

– Elektroenergetyka
– Automatyka i diagnostyka przemysłowa
– Energoelektronika
– Inżynieria i zarządzanie procesami wytwarzania
– Zaawansowane technologie i systemy inżynierskie
– Technologie i systemy informatyczne
– Nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych

Fundatorem nagrody jest Dyrektor Centrum Badawczego ABB oraz Prezes Zarządu ABB Sp. z o.o. Nagrody przyznane będą za opracowanie indywidualne lub zbiorowe. Szczegółowe zasady przyznawania nagród zawarte są w Regulaminie Konkursu.

W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
Nagroda główna 30 000 PLN
2 wyróżnienia po 15 000 PLN

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I Etap – zgłoszenia do dnia 15.11.2012

Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1) i przesłaniu go wraz ze streszczeniem pracy, pocztą zwykłą na adres Centrum Badawczego ABB w Krakowie lub pocztą elektroniczną na adres: konkurs@pl.abb.com. W streszczeniu tym należy wykazać innowacyjność i oryginalny charakter pracy, nie powinno ono zawierać więcej niż 1000 słów. Do II etapu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 50 prac. Laureaci I Etapu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 31.12.2012. Lista Laureatów zostanie również opublikowana na stronie www.abb.pl/konkurs.

II Etap – zgłoszenia do dnia 31.01.2013

W tym etapie Konkursu wezmą udział tylko Laureaci I Etapu. Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 2) i przesłaniu go wraz z egzemplarzem pracy, pocztą zwykłą na adres Centrum Badawczego ABB w Krakowie.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w maju 2013

Informacje pochodzą ze strony www.abb.pl

Kontakt

ABB Sp. z o.o., Centrum Badawcze ABB
ul. Starowiślna 13 A
31-038 Kraków

konkurs@pl.abb.com