Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs „O Laur Słupskich Kotwic”

organizator:

Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 17.02.2017

Konkurs „O Laur Słupskich Kotwic”

Celem tegorocznej edycji konkursu jest zachęcenie uczniów szkół podstawowych do podejmowania tematyki morskiej w różnych formach dziennikarskiej wypowiedzi, przybliżenie szeroko pojętej problematyki morskiej i jej popularyzacja w środowisku szkolnym oraz kształtowanie wśród dzieci postaw przyjaznych morzu.

Temat tegorocznej edycji konkursu to: „Wybrzeże Bałtyku – turystyczne atrakcje regionu”.

Konkurs rozstrzygnięty zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:

 • szkoły podstawowe – klasy IV-VI,
 • szkoły gimnazjalne.

Konkurs obejmuje dwie kategorie dotyczące formy wypowiedzi:

 • pisemna wypowiedź dziennikarska
 • fotoreportaż

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z całego kraju.

W konkursie na wypowiedź dziennikarską ocenie podlegać będą tylko pojedyncze prace zgłoszone przez redakcje szkolnych gazetek lub indywidualnie przez autora, bądź jego opiekuna. Dopuszczalne są wszystkie formy dziennikarskiej wypowiedzi z wyjątkiem notatki prasowej, krótkiej informacji. Objętość prac: od 1 do 3 stron A4 (34 wiersze na stronie, odstęp 1,5; 86 znaków w wierszu, czcionka 12-punktowa).

Nie będą oceniane nadesłane całe gazetki, wyodrębnione z nich kolumny lub strony o tematyce morskiej itp. Nie będą oceniane też prace literackie. Tematyka prac nie może być zmyślona, musi mieć odzwierciedlenie w rzeczywistości i być aktualna. Prace muszą być przesłane w wersji elektronicznej w programie MS Word (na płycie CD) i wydrukowane w 5 egzemplarzach.

W konkursie na fotoreportaż oceniane będą zestawy składające się maksymalnie z 5 zdjęć. Zdjęcia muszą być w wersji papierowej i mieć format 15 x 21 cm. Dodatkowo prace fotograficzne powinny być przesłane w zapisie elektronicznym – na płycie CD – w formacie jpg. Zdjęcia mogą być kolorowe lub czarno-białe. Wszystkie muszą dotyczyć tego samego tematu. Fotoreportaż należy opatrzyć tytułem i krótko opisać jakiego zdarzenia dotyczy, gdzie został wykonany itp. Fotoreportaże bez tytułu i bez opisu nie będą oceniane. Odrzucone zostaną też zestawy ze zdjęciami z nadrukowanymi datami ich wykonania. Wysłane prace muszą być własnością ich autora.

Prace wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego, ul. Małachowskiego 9, 76-200 Słupsk, z dopiskiem: „Łajba 2017 – Konkurs dziennikarski”.

Termin nadsyłania prac upływa 17 lutego 2017 roku.

Nadesłane na konkurs prace oceni jury składające się z zawodowych dziennikarzy i fotoreporterów, powołane przez organizatora konkursu. Werdykt jury będzie ostateczny i nie będzie przysługiwało od niego żadne odwołanie. Za trzy najlepsze prace w każdej kategorii – wypowiedz dziennikarska i fotoreportaż – przyznane zostaną nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Redakcyjni partnerzy konkursu zdecydują o druku tych prac na łamach własnych pism.

Informacja o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach zostanie zamieszczona na stronie www.sp9.slupsk.pl oraz wysłana do szkół, w których uczą się nagrodzeni uczniowie do 10 marca 2017.

Termin wręczenia nagród to: 25 marca 2017 roku podczas Festiwalu Piosenki Marynistycznej „Łajba 2017” w Słupskim Inkubatorze Technologicznym przy ul. Portowej 13 B w Słupsku.
Pełna dokumentacja jest dostępna na stronie Organizatora oraz w załacznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.sp9.slupsk.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku
ul. Małachowskiego 9
76-200 Słupsk

iwop0@poczta.onet.pl
www.sp9.slupsk.pl

Dokumenty

do pobrania