Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie7
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs o indeks

organizator:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 07.06.2013

Konkurs o indeks

Aby wziąć udział w postępowaniu konkursowym należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Dziale Rekrutacji następujące dokumenty:
– formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce Pobierz
– otrzymane zaproszenie lub list rekomendacyjny wydany przez szkołę, parafię lub ośrodek kulturalno-oświatowy poświadczający zasadność rekomendacji danego uczestnika do udziału w konkursie (wzór dostępny w zakładce Pobierz)
– pracę konkursową: CV marzeń – praca powinna mieć postać CV, które udokumentuje osiągnięcia zawodowe kandydata za 8 lat. CV powinno zawierać zarówno faktyczne osiągnięcia kandydata na dzień składania pracy jak i osiągnięcia fikcyjne, odpowiadające wyobrażeniom i planom kandydata na przyszłość

[Kandydaci na kierunek Filologia angielska – lingwistyka stosowana przygotowują CV w języku angielskim]
Kandydaci, którzy uzyskają podczas I etapu określoną liczbę punktów zostaną zaproszeni do II etapu.

II etap konkursu obejmuję rozmowę kwalifikacyjną na jeden z wybranych tematów. Tematy publikowane są z dwumiesięcznym wyprzedzeniem na stronie www uczelni.

[Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na kierunek Filologia angielska – lingwistyka stosowana odbywać się będzie w języku angielskim]

Kandydaci z największą liczbą punktów zdobędą roczne lub trzyletnie stypendia.

Informacja zamieszczona przez Organizatora.

Kontakt

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
ul. Westerplatte 11
31-033 Kraków
tel. 12 683 24 04
rekrutacja@wse.krakow.pl
www.konkursoindeks.com