Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci71
 • absolwenci70
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne3
 • artystyczne26
 • naukowe37
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie69
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd31
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch 2015

organizator:

Fundacja im. Franciszki Eibisch

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.10.2015

Konkurs o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch 2015

Fundacja im. Franciszki Eibisch organizuje konkurs malarski dla młodych artystów. Celem konkursu Fundacji jest zgodnie z wolą Założyciela Fundacji Profesora Eugeniusza Eibischa promocja wyróżniających się osiągnięciami młodych artystów malarzy, których działalność artystyczna przyczynia się do rozwoju polskiego malarstwa oraz twórczego podejmowania zagadnień artystycznych i aktywnego uczestnictwa w rozwoju kultury plastycznej.
Grand Prix:
Laureat konkursu otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 złotych (słownie dziesięć tysięcy złotych).
Wyróżnienia Honorowe:
Dodatkowo zostanie przyznanych sześć nagród w formie Wyróżnień Honorowych dla artystów nominowanych do Nagrody Głównej.
Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Istnieje możliwość przyznania nagród ex-aequo. Nagroda pieniężna zostaje wówczas podzielona między Laureatów.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 3 grudnia 2015 w Warszawie.
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:
KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ:
W konkursie mogą uczestniczyć młodzi artyści malarze, absolwenci (do dziesięciu lat po dyplomie studiów magisterskich) oraz studenci polskich uczelni artystycznych z uprawnieniami szkoły wyższej (pierwszy i drugi rok studiów drugiego stopnia).
KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW:
Kandydatów do Nagrody zgłaszają :
Akademie Sztuk Pięknych i inne uczelnie wyższe kształcące w dziedzinie malarstwa: po trzech kandydatów
Stowarzyszenia i Zrzeszenia Twórców: po trzech kandydatów
Kandydaci indywidualni- osobiście
JAKIE PRACE MOŻNA ZGŁASZAĆ:
Do konkursu zgłaszane są prace malarskie. Praca konkursowa musi być w formacie nie mniejszym niż 30 x 50 cm (50 x 30 cm) oraz nie większym niż 180 x 180 cm. Powinna stanowić zmontowaną całość do ekspozycji. Praca powinna stanowić własność autora i pozostawać do jego dyspozycji na rzecz Konkursu.
ETAPY KONKURSU:
1. Zgłoszenia ( indywidualne i instytucjonalne), WERYFIKACJA dopuszczlności
2. Dostarczenie prac wybranych osób do Biura Konkursu, wybór finalistów
3. Finał Konkursu
WAŻNE DATY:
 • do 30 października 2015 (godz. 17.00): zgłaszanie kandydatów
 • do 16 listopada 2015: ogłoszenie wyników obrad Jury co do wyboru finalistów
 • do 24 listopada 2015: dostarczenie prac zakwalifikowane do finału na adres Biura Konkursu.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 3 grudnia 2015 w Warszawie.
ZGŁOSZENIA:
Przed wysłaniem zgłoszenia, uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem konkursu
Informacje pochodzą ze strony www.eibisch.pl

Kontakt

Fundacja im. Franciszki Eibisch
ul. J.S. Bacha 10a/28
02-743 Warszawa

fundacja@eibisch.pl
www.eibisch.pl