Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci40
 • absolwenci40
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie41
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs o Europejską Nagrodę Młodzieżową im. Karola Wielkiego

organizator:

Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 23.01.2012

Konkurs o Europejską Nagrodę Młodzieżową im. Karola Wielkiego

Parlament Europejski i Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie zapraszają młodych ludzi ze wszystkich państw członkowskich UE do udziału w konkursie poświęconym kwestiom związanym z rozwojem UE, integracją i tożsamością europejską.

Europejska Nagroda Młodzieżowa im. Karola Wielkiego jest przyznawana za projekty, które:

 • promują porozumienie na poziomie europejskim i międzynarodowym,
 • sprzyjają rozwojowi wspólnego poczucia europejskiej tożsamości oraz integracji,
 • proponują wzorce postępowania młodym ludziom w Europie i przedstawiają praktyczne przykłady tworzenia przez Europejczyków jednej społeczności.

Projekty mogą dotyczyć organizacji przedsięwzięć takich jak różnego rodzaju wydarzenia skierowane do młodych ludzi, wymiany młodzieżowe lub projekty internetowe o wymiarze europejskim.

Konkurs jest otwarty dla osób w wieku 16-30 lat.Uczestnicy muszą być obywatelami lub mieszkańcami jednego z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej.Zgłoszenia można składać indywidualnie lub grupowo; projekty grupowe i międzynarodowe można zgłaszać w tylko jednym kraju.Zgłoszenia mogą być zredagowane w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej.
Do konkursu należy zgłaszać projekty, których realizacja już się rozpoczęła oraz:które zostały ukończone w roku kalendarzowym (12 miesięcy) poprzedzającym aktualny termin składania zgłoszeń lub, które są nadal w toku.

Wszystkie zgłoszenia muszą zawierać następujące informacje: tytuł projektu, imię i nazwisko osoby składającej zgłoszenie i nazwę organizacji (w stosownych przypadkach),obywatelstwo,data urodzenia,adres kontaktowy,adres e-mail,numer telefonu (komórkowego i/lub stacjonarnego),adres strony internetowej (o ile dotyczy),szczegółowy opis projektu,streszczenie (1-3 strony) w języku angielskim, francuskim lub niemieckim,oświadczenie dotyczące finansowania przez UE (o ile dotyczy).

Projekty są oceniane w oparciu o następujące kryteria:

 • spełnienie celów konkursu: promowanie porozumienia na poziomie europejskim i międzynarodowym; budzenie wspólnego poczucia tożsamości europejskiej oraz przedstawianie praktycznych przykładów tworzenia przez Europejczyków jednej społeczności;
 • pierwszeństwo przyznawane jest projektom opracowanym wspólnie przez młodych ludzi reprezentujących kilka państw członkowskich;
 • szczególną uwagę zwraca się na projekty realizowane na zasadzie wolontariatu.

Laureat Europejskiej Nagrody Młodzieżowej im. Karola Wielkiego zostanie wyłoniony w dwuetapowej procedurze.

 • Etap pierwszy: do dnia 5 marca 2012 r. krajowe jury, złożone z co najmniej dwóch posłów do Parlamentu Europejskiego i z jednego przedstawiciela organizacji młodzieżowych, dokonają wyboru jednego krajowego laureata w każdym z 27 państw członkowskich.
 • Etap drugi: do dnia 5 kwietnia 2012 r. europejskie jury, złożone z trzech posłów do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz czterech przedstawicieli Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie, wyłoni zwycięzcę konkursu spośród 27 projektów zgłoszonych przez jury krajowe.

Nagroda dla najlepszego projektu wynosi 5000 euro, dla drugiego miejsca 3000 euro, dla trzeciego miejsca 2000 euro.

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 23 stycznia 2012 r. Wnioski zgłoszeniowe są dostępne na stronach internetowych Europejskiej Nagrody im. Karola Wielkiego (www.charlemagneyouthprize.eu) i krajowych biur informacyjnych Parlamentu Europejskiego.

Informacje pochodzą ze strony: www.charlemagneyouthprize.eu

Kontakt

Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu.
.
.


www.charlemagneyouthprize.eu