Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs NBP na pracę pisemną

organizator:

Narodowy Bank Polski

Rodzaj:
literackie, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 17.10.2017

Konkurs NBP na pracę pisemną

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji „Konkursu na pracę pisemną”. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Patronat internetowy objął Plagiat.pl.

Do udziału w konkursie NBP zaprasza uczniów klas VII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), uczęszczających do publicznych i niepublicznych placówek w roku szkolnym 2017/2018.

Celem konkursu jest pogłębienie zainteresowań młodzieży wiedzą ekonomiczną, sprawdzenie umiejętności praktycznego jej wykorzystania oraz zachęcenie dyrekcji i nauczycieli ww. szkół do wdrażania w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych, kształtujących umiejętność funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki rynkowej.

Konkurs ogłaszany jest w dwóch kategoriach:

 • VII klasy szkół podstawowych oraz gimnazja – temat konkursowy:
  Czy potrzebna jest interwencja w nierówny podział dochodu? Jeśli tak – czyja i na czym powinna polegać, a jeśli nie – dlaczego?
 • Szkoły ponadpodstawowe z wyłączeniem gimnazjów – temat konkursowy:
  Czy wzrost PKB w danym kraju oznacza wzrost dobrobytu i poprawę jakości życia obywateli?

Praca nadesłana przez ucznia na konkurs musi spełniać następujące warunki:

 • musi zostać przygotowana w języku polskim;
 • jej objętość nie może być mniejsza niż 5 stron formatu A4 i większa niż 10 stron (z uwzględnieniem pkt 4) – może zawierać elementy graficzne np. zdjęcia, wykresy itp.;
 • na stronie pracy powinno znajdować się średnio 1200 znaków, nie licząc spacji, rozmiar odstępów między wierszami 1,5 pkt, czcionki 12 pkt, jej typ Times New Roman lub Arial;
 • musi zawierać spis bibliograficzny wszystkich pozycji książkowych, artykułów, aktów prawnych, stron internetowych itp., które autor wykorzystał w pracy;
 • musi zostać zapisana w formacie tekstowym doc, docx, odt lub rtf.

Przesyłanie prac

Prace konkursowe należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Wszystkie zgłoszone prace zostaną sprawdzone w Internetowym Systemie Antyplagiatowym Plagiat.pl w celu wykluczenia ewentualnych zbieżności z innymi dostępnymi tekstami.

Termin przesłania prac (wraz z niezbędnymi załącznikami) upływa 17 października 2017 r.

Do wygrania

Autorom najlepszych prac Kapituła „Konkursu na pracę pisemną” przyzna nagrody:

 • za zajęcie pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 4000 zł brutto,
 • za zajęcie drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3500 zł brutto,
 • za zajęcie trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł brutto,
 • trzy wyróżnienia: nagrodę pieniężną w wysokości po 1500 zł brutto.

Nagrody otrzymają również nauczyciele – opiekunowie merytoryczni najlepszych prac. Ogłoszenie wyników konkursu i uroczystość wręczenia nagród zaplanowane zostały na 8 grudnia 2017 r.

Koordynator konkursu:

Kinga Sternik
e-mail: mlodziez@nbp.pl

Informacje pochodzą ze strony: www.nbp.pl

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

mlodziez@nbp.pl
www.nbp.pl

Dokumenty

do pobrania