Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci53
 • absolwenci49
 • doktoranci12
 • naukowcy7
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne3
 • artystyczne27
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • międzynarodowe2
 • podlaskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa3
 • firma11
 • instytucja rządowa13
 • samorząd21
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs NBP na pracę pisemną 2020

organizator:

Narodowy Bank Polski

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 13.10.2020
wartość nagrody: 4000 zł

Konkurs NBP na pracę pisemną 2020

Narodowy Bank Polski po raz dziewiętnasty ogłasza konkurs na pracę pisemną skierowany do uczniów wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce. Zgłoszenia można przysyłać do do 13 października 2020 roku.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych. Adresatami pierwszej grupy są uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych. Natomiast drugą grupę uczestników stanowią uczniowie szkół ponadpodstawowych (średnich), z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Temat dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych brzmi: „Wpływ edukacji ekonomicznej na stabilność systemu finansowego”.

Temat dla uczniów szkół ponadpodstawowych (średnich) brzmi: „Rola banków centralnych w zmniejszaniu skutków kryzysów gospodarczych”.

Prace konkursowe powinny być przygotowane w języku polskim, o objętości nie mniejszej niż 5 stron i nie większej niż 10 stron formatu A4. Prace mogą zawierać elementy graficzne takie jak np. zdjęcia czy wykresy. Do prac należy załączyć bibliografię.

W obu kategoriach wiekowych zostaną przyznane po trzy nagrody główne i trzy wyróżnienia:

 • I miejsce – 4000 zł,
 • II miejsce – 3500 zł,
 • III miejsce – 3000 zł,
 • wyróżnienie – 1500 zł.

Gratyfikację za wsparcie merytoryczne otrzymają również nauczyciele-opiekunowie nagrodzonych uczniów.

Prace konkursowe (z załącznikami wymaganymi w regulaminie) należy nadsyłać wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego.

Wymagane załączniki:

 • załącznik nr 1a – recenzja pracy konkursowej napisana przez nauczyciela-opiekuna merytorycznego,
 • załącznik nr 1b – oświadczenie nauczyciela-opiekuna merytorycznego,
 • załącznik nr 2 – oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu.

Wszystkie załączniki dostępne są na stronie lub w wersji do pobrania poniżej. Załącznik nr 3 dotyczący wypłaty nagród pieniężnych zostanie przesłany laureatom i ich opiekunom merytorycznym drogą mailową.

Wyboru laureatów dokona Kapituła konkursowa na przełomie listopada i grudnia. Laureaci i ich opiekunowie merytoryczni zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej NBP i/lub kanałach NBP w mediach społecznościowych.

Koordynator konkursu: Kinga Sternik (Departament Edukacji i Wydawnictw), e-mail: mlodziez@nbp.pl, tel: +48 22 185 14 50.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: nbp.pl

A w naszej bazie codziennie pojawiają się nowe, ciekawe oferty konkursowe!

Kontakt

Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
tel. 22 185 10 00
mlodziez@nbp.pl
www.nbp.pl

Dokumenty

do pobrania