Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie15
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs NBP na prace pisemną

organizator:

Narodowy Bank Polski

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.10.2018

Konkurs NBP na prace pisemną

Trwa XVII edycja Konkursu na pracę pisemną – NBP zaprasza do udziału wszystkie szkoły w Polsce!

Założenia konkursowe
Bankowość centralna w Polsce ma już 190 lat, w 1828 roku powstał Bank Polski. Natomiast prawie sto lat temu zdecydowano, że polską walutą będzie nie „lech”, nie „pol”, ale „złoty”. Organizatorzy, przekonani o doniosłej wadze tych wydarzeń, chcieliby skierować uwagę najlepszych „szkolnych piór” i entuzjastów ekonomii na tematy związane z rolą banku centralnego. Przed uczestnikami konkursu stanie tym razem wyzwanie, jak ciekawie i przekonująco opisać spektrum działania NBP i jego wpływ na finansową rzeczywistość każdego z nas.

Uczestnicy konkursu
Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych. Adresatami pierwszej grupy są uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych i III klas gimnazjów (lub oddziałów gimnazjalnych). Natomiast drugą grupę uczestników stanowią uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

Tematy prac konkursowych

 • Dla szkół podstawowych i gimnazjów:
  W 1919 r. Sejm RP wprowadził ustawą polską jednostkę monetarną – złotego. Jaką wartość, po niemal 100 latach od ustanowienia, ma dla Ciebie polska waluta?
 • Dla szkół ponadgimnazjalnych:
  190 lat polskiej bankowości centralnej. Jak działalność NBP może przekładać się na twoje finanse osobiste?

Prace konkursowe powinny być przygotowane w języku polskim, o objętości nie mniejszej niż 5 stron i nie większej niż 10 stron formatu A4. Prace mogą zawierać elementy graficzne takie jak np. zdjęcia czy wykresy. Do prac należy załączyć bibliografię. Pozostałe szczegóły dotyczące zasad konkursowych znajdują się w regulaminie.

Nagrody
W obu kategoriach wiekowych zostaną przyznane po trzy nagrody główne i trzy wyróżnienia specjalne.

 • I miejsce – 4000 zł,
 • II miejsce – 3500 zł,
 • III miejsce – 3000 zł,
 • wyróżnienie – 1500 zł.

Gratyfikację za wsparcie merytoryczne otrzymają również nauczyciele-opiekunowie nagrodzonych uczniów.

Termin nadsyłania prac
Prace konkursowe (z załącznikami wymaganymi w regulaminie) należy nadsyłać do 16 października 2018 r. (do końca dnia) wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego.

Wymagane załączniki
Załącznik nr 1 – recenzja pracy konkursowej oraz oświadczenie nauczyciela-opiekuna merytorycznego
Załącznik nr 2 – oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu
Załącznik nr 3 dotyczący wypłaty nagród pieniężnych zostanie przesłany laureatom i ich opiekunom merytorycznym drogą mailową.

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu
Wyboru laureatów dokona Kapituła konkursowa na przełomie listopada i grudnia. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na uroczystej gali finałowej w Narodowym Banku Polskim w Warszawie w grudniu. Zaproszenie na galę otrzymają wyłącznie zwycięzcy konkursu i ich opiekunowie merytoryczni. Wyniki po gali zostaną umieszczone na stronie www.nbp.pl.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Partnerem konkursu jest firma Plagiat.pl, dzięki której wszystkie prace zostaną sprawdzone w Internetowym Systemie Antyplagiatowym Plagiat.pl w celu wykluczenia naruszenia praw autorskich i nieuprawnionego wykorzystywania cudzej własności intelektualnej.

Koordynator konkursu
Kinga Sternik
Departament Edukacji i Wydawnictw
e-mail: mlodziez@nbp.pl
tel: +48 22 185 14 50

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.nbp.pl

Kontakt

Narodowy Bank Polski - Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
tel. 22 185 14 50
mlodziez@nbp.pl
www.nbp.pl

Dokumenty

do pobrania