Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie36
 • studenci76
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy5
 • inni46
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie21
 • artystyczne42
 • naukowe37
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie79
 • lubelskie2
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa9
 • firma14
 • instytucja rządowa17
 • samorząd27
Wróć do listy

Konkurs NBP na prace pisemną

organizator:

Narodowy Bank Polski

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2019

Konkurs NBP na prace pisemną

Uczestnicy konkursu
Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych. Adresatami pierwszej grupy są uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych. Natomiast drugą grupę uczestników stanowią uczniowie szkół ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

Temat pracy konkursowej
Temat dla obu ww. kategorii wiekowych to:
„Dbamy o wartość pieniądza” to motto Narodowego Banku Polskiego. Co to oznacza i dlaczego jest tak ważne?

Prace konkursowe powinny być przygotowane w języku polskim, o objętości nie mniejszej niż 5 stron i nie większej niż 10 stron formatu A4. Prace mogą zawierać elementy graficzne takie jak np. zdjęcia czy wykresy. Do prac należy załączyć bibliografię. Pozostałe szczegóły dotyczące zasad konkursowych znajdują się w regulaminie.

Nagrody
W obu kategoriach wiekowych zostaną przyznane po trzy nagrody główne i trzy wyróżnienia specjalne.

 • I miejsce – 4000 zł,
 • II miejsce – 3500 zł,
 • III miejsce – 3000 zł,
 • wyróżnienie – 1500 zł.
  Gratyfikację za wsparcie merytoryczne otrzymają również nauczyciele-opiekunowie nagrodzonych uczniów.

Termin nadsyłania prac
Prace konkursowe (z załącznikami wymaganymi w regulaminie) należy nadsyłać do 15 października 2019 r. (do końca dnia) wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego.

Wymagane załączniki
Załącznik nr 1a – recenzja pracy konkursowej napisana przez nauczyciela-opiekuna merytorycznego
Załącznik nr 1b – oświadczenie nauczyciela-opiekuna merytorycznego
Załącznik nr 2 – oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

Załącznik nr 3 dotyczący wypłaty nagród pieniężnych zostanie przesłany laureatom i ich opiekunom merytorycznym drogą mailową.

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu
Wyboru laureatów dokona Kapituła konkursowa na przełomie listopada i grudnia. Laureaci i ich opiekunowie merytoryczni zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na uroczystej gali finałowej w Narodowym Banku Polskim w Warszawie w grudniu. Zaproszenie na nią otrzymają wyłącznie zwycięzcy konkursu i ich opiekunowie merytoryczni.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Partnerem konkursu jest firma Plagiat.pl, dzięki której wszystkie prace zostaną sprawdzone w Internetowym Systemie Antyplagiatowym Plagiat.pl w celu wykluczenia naruszenia praw autorskich i nieuprawnionego wykorzystywania cudzej własności intelektualnej.

Koordynator konkursu
Kinga Sternik
Departament Edukacji i Wydawnictw
e-mail: mlodziez@nbp.pl
tel: +48 22 185 14 50

Informacje pochodzą ze strony: www.nbp.pl

Kontakt

Narodowy Bank Polski - Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
tel. 22 185 14 50
mlodziez@nbp.pl
www.nbp.pl