Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci57
 • absolwenci51
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie17
 • sportowe1
 • artystyczne27
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie63
 • międzynarodowe7
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa5
 • firma16
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs NBP na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną

organizator:

NBP

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2012

Konkurs NBP na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną

Konkurs NBP na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną

Narodowy Bank Polski ogłasza kolejne edycje Konkursów o Nagrodę Prezesa NBP za najlepsze prace z zakresu nauk ekonomicznych.

Celem Konkursów jest zwiększenie zainteresowania studentów, absolwentów uczelni i środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów w szczególności dotyczącą polityki pieniężnej i rynków finansowych, oraz stymulowanie rozwoju polskiej myśli ekonomicznej.

W Konkursie na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną (III edycja) uczestniczyć mogą autorzy prac, na podstawie, których nadano stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Polski w terminie między 1 stycznia 2010 r. a 31 grudnia 2011 r.

Zgłoszenia prac na oba Konkursy dokonywać mogą ich autorzy oraz uczelnie (promotorzy/recenzenci) za zgodą autora.

Oceny prac dokona Kapituła, która obradować będzie w składzie:
– Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak,
– Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar,
– Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska,
– Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga,
– Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak,
– Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski,
– Prof. dr hab. Stanisław Owsiak,
– Prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka.

Autorom najlepszych prac doktorskich i habilitacyjnych Kapituła przyzna:
a). w kategorii praca doktorska:
– Nagrodę Prezesa NBP w wysokości 25 000 zł,
– trzy wyróżnienia w wysokości po 10 000 zł,

b). w kategorii praca habilitacyjna:
– Nagrodę Prezesa NBP w wysokości 50 000 zł,
– trzy wyróżnienia w wysokości po 20 000 zł.

Regulaminy Konkursów, formularze zgłoszeniowe oraz wskazówki znajdują się na stronie NBP:http://www.nbp.pl/
Konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2012 r.

Informacje pochodzą ze strony www.pracownicy.ue.katowice.pl

Kontakt

NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
tel. 22 653 13 99
marcela.wasilewska@nbp.pl
www.nbp.pl