Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci57
 • absolwenci51
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie17
 • sportowe1
 • artystyczne27
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie63
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa5
 • firma16
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs naukowy SONATINA 5

organizator:

NCN

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.03.2021

Konkurs naukowy SONATINA 5

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs naukowy SONATINA 5 na projekty badawcze realizowane przez młodych badaczy. Termin składania wniosków upływa 15 marca 2021 r.

Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.), lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2021 r. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Dla kierownika projektu badawczego musi zostać zaplanowane zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień naukowy doktora. Ponadto w projekcie musi zostać zaplanowany staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez kierownika projektu zagranicznym ośrodku naukowym.

Wnioskodawca musi spełnić następujące warunki:

 • złożony wniosek dotyczy badań, które nie były i nie są finansowane z funduszy NCN ani z innych źródeł;
 • we wniosku zaplanowano zatrudnienie kierownika projektu, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku dedykowanym do realizacji zadań w projekcie badawczym, na zasadach określonych w Regulaminie, dostępnym na stronie internetowej lub poniżej w formie do pobrania.

Zaplanowany projekt musi obejmować badania naukowe. Mogą to być zarówno badania podstawowe, jak i badania aplikacyjne. Do konkursu można złożyć wniosek na badania naukowe w dowolnym z 25 paneli NCN, w ramach trzech głównych działów:

 • HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
 • ST – nauki ścisłe i techniczne;
 • NZ – nauki o życiu.

W ramach konkursu SONATINA 5 należy zaplanować środki na następujące cele:

 1. zatrudnienie kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie realizacji przez niego projektu badawczego zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych;
 2. realizację projektu badawczego zgodnie z kosztorysem wskazanym we wniosku;
 3. realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym:
 • pobyt w ośrodku naukowym będącym miejscem realizacji stażu zagranicznego w zryczałtowanej kwocie w wysokości 12 000 zł miesięcznie, przemnożonej przez procentowy wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju,
 • podróż w obie strony do ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu zagranicznego w zryczałtowanej kwocie w wysokości od 1000 zł do 10 000 zł.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 5 w kwocie 20 mln zł.

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie NCN oraz przekazane wnioskodawcy w drodze decyzji Dyrektora NCN w terminie 6 miesięcy od upływu terminu składania wniosków, nie później niż we wrześniu 2021 r.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny na stronie internetowej Organizatora, zgodnie z procedurą składania wniosków, dostępną na stronie internetowej lub poniżej w formie do pobrania.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: ncn.gov.pl

A ciekawych innych propozycji konkursowych zapraszamy do naszej wyszukiwarki konkursów.

Kontakt

Narodowe Centrum Nauki
ul. Twardowskiego 16
30-312 Kraków
tel. 12 341 90 01
biuro@ncn.gov.pl
www.ncn.gov.pl

Dokumenty

do pobrania