Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci31
 • absolwenci30
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • artystyczne15
 • naukowe19
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe5
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa1
 • firma11
 • instytucja rządowa6
 • samorząd13
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Naukowy E(x)plory 2020

organizator:

Fundacja Zaawansowanych Technologii

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 07.01.2021
wartość nagrody: 10 000 zł

Konkurs Naukowy E(x)plory 2020

Konkurs Naukowy E(x)plory skierowany jest do każdej osoby w wieku 13-20 lat, która ma pomysł na to co i w jaki sposób chciałaby zbadać lub przeprowadziła już pracę naukowo-badawczą. Zgłoszenia przyjmowane są do 7 stycznia 2021 roku.

Konkurs Naukowy E(x)plory prowadzony jest w ramach programu edukacyjno-naukowego E(x)plory realizowanego przez Fundację Zaawansowanych Technologii. Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowań naukowych młodzieży, poszerzanie jej wiedzy oraz rozwijanie naukowych pasji i zainteresowań. Założeniem Konkursu jest wybranie i nagrodzenie najlepszych projektów naukowych, a także wspieranie ich autorów na drodze do dalszego rozwoju.

Konkurs skierowany jest do uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych, licealistów, uczniów szkół technicznych oraz studentów pierwszych lat uczelni wyższych urodzonych pomiędzy 1 stycznia 2000 roku a 31 grudnia 2007 roku. Nad każdym projektem powinien czuwać opiekun naukowy (nauczyciel, rodzic lub opiekun prawny), który wspiera Uczestników w przygotowaniu Projektów i czuwa nad ich bezpieczeństwem. W przypadku osób niepełnoletnich Uczestnik może wziąć udziału w eliminacjach regionalnych i finale Konkursu pod warunkiem, że będzie mu towarzyszył Opiekun.

Projekty zgłaszane do Konkursu nie mają ograniczeń tematycznych, jednak muszą być pracami o charakterze naukowym. Kategorie konkursowe stanowią:

 • astronomia,
 • biologia i mikrobiologia oraz biochemia,
 • chemia fizyczna oraz organiczna i nieorganiczna,
 • ekologia i zarządzanie środowiskowe,
 • energetyka i transport,
 • fizyka,
 • geologia i nauki o ziemi,
 • informatyka i bioinformatyka,
 • inżynieria elektryczna, mechaniczna i materiałowa oraz biotechnologie,
 • matematyka,
 • medycyna i nauki o zdrowiu,
 • nauki społeczne i behawioralne,
 • rolnictwo i botanika,
 • zoologia,
 • inna.

Projekt może być zgłoszony na Konkurs przez jednego autora lub zespół (liczący od dwóch do czterech autorów). W przypadku Projektu zgłoszonego przez zespół wszyscy autorzy powinni w jednakowym stopniu uczestniczyć w tworzeniu koncepcji Projektu oraz jego opracowaniu. W przypadku zakwalifikowania Projektu zgłoszonego zespołowo powinien on być zaprezentowany przez wszystkich autorów podczas wszystkich etapów Konkursu.

Uczestnicy Konkursu mają prawo zgłosić tylko jeden Projekt.

Uczestnik zgłasza Projekt wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.explory.pl/rekrutacja i odsyłając go do Organizatora. Formularz zgłoszeniowy składa się z dwóch części: pierwsza część uzupełniana on-line zawiera dane autora oraz podstawowe informacje o Projekcie, druga część załączana w formie pliku PDF składa się ze szczegółowego opisu Projektu oraz informacji dotyczących bibliografii i inspiracji.

Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu Konkursu, zostaną zaproszeni do zaprezentowania swoich Projektów podczas jednego z Festiwali E(x)plory. Elementem Konkursu jest prezentacja Projektu przed Jury Konkursu, jak również publiczna prezentacja Projektu przed gośćmi odwiedzającymi festiwale. Każdy Uczestnik zakwalifikowany do II etapu Konkursu dostanie zaproszenie na Festiwal E(x)plory, który odbywa się najbliżej miejscowości, w której znajduje się szkoła, do której uczęszcza.

Najlepsze Projekty zostaną zakwalifikowane do finału Konkursu. Wyniki oceny Projektów będą podawane pod koniec każdego dnia, w którym odbywa się dany FestiwalE(x)plory. Lista Uczestników zakwalifikowanych do finału Konkursu, zwanych dalej Finalistami zostanie opublikowana na stronie internetowej do końca czerwca 2021 roku.

Finaliści zostaną zaproszeni do zaprezentowania swoich Projektów podczas Krajowego Finału Konkursu przed Jury Konkursu. Krajowy Finał Konkursu Naukowego E(x)plory będzie stanowił jedno z wydarzeń towarzyszących Gdynia E(x)plory Week i odbędzie się jesienią 2021 roku.

Nagrodami w Konkursie są Nagrody Główne E(x)plory oraz Wyróżnienia. Partnerzy Konkursu mogą także przyznać wybranym Uczestnikom nagrody specjalne.

Nagrodami Głównymi E(x)plory są stypendia dla Laureatów:

 • za zajecie I miejsca Laureatowi zostanie przyznana kwota 10 000 zł,
 • za zajęcie II miejsca Laureatowi zostanie przyznana kwota 7 000 zł,
 • za zajęcie III miejsca Laureatowi zostanie przyznana kwota 5 000 zł.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: explory.pl

A po więcej ciekawych ofert konkursów naukowych zapraszamy do naszej bazy.

Kontakt

Fundacja Zaawansowanych Technologii
ul. Radna 12
00-341 Warszawa

explory@explory.pl
www.fzt.org.pl

Dokumenty

do pobrania