Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs "Największy wygrany prywatyzacji" – przedłużenie

organizator:

Fundusz Pomocy Studentom

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.06.2010

Konkurs "Największy wygrany prywatyzacji" – przedłużenie

Fundusz Pomocy Studentom zaprasza do udziału w Konkursie „Największy Wygrany Prywatyzacji” pod patronatem Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada oraz Giełdy Papierów Wartościowych i Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Nagrody
Do wygrania atrakcyjne nagrody i praktyki (LAPTOP, NETBOOK, MSP, GPW). Szczegóły na http://prywatyzacja.edu.pl/

Termin Prace należy przesyłać do 10 czerwca.

Proste Zasady
Zadaniem uczestników jest opisanie na maksymalnie dwóch stronach (4400 znaków licząc ze spacjami) przypadku przedsiębiorstwa, dla którego pozyskanie nowego właściciela (właścicieli) przyniosło ewidentne korzyści.

Wręczenie Nagród
Uroczystość wręczenia nagród rzeczowych (między innymi laptop, netbook, praktyki na Giełdzie Papierów Wartościowych, praktyki w Ministerstwie Skarbu Państwa) i dyplomów odbędzie się w Warszawie. Laureatom konkursu zostaną zwrócone koszty dojazdu z miejsca zamieszkania lub nauki do Warszawy w wysokości odpowiadającej cenie biletu PKP drugie klasy. Cały tekst lub fragmenty najciekawszych prac zostaną opublikowane.

Zgłoszone prace powinny mieć charakter autorski i prezentować osobisty pogląd autora. Nie mogą zawierać fragmentów innych prac bez podania źródła. Nie można robić przypisów. Ewentualne informacje o źródłach danych i cytatów należy podawać w nawiasach w ramach tekstu. Jedna osoba może zgłosić dwie lub więcej prac, ale muszą one dotyczyć różnych przedsiębiorstw.

Temat prac konkursowych
Chodzi o opisanie następstw prywatyzacji przedsiębiorstwa, przejawiających się na przykład: poprawą pozycji rynkowej, konkurencyjności lub perspektyw rozwoju, zwiększeniem skali produkcji, polepszeniem relacji z otoczeniem biznesowym lub społecznym, lepszą pozycją na rynku międzynarodowym, wzrostem poziomu zatrudnienia, kwalifikacji kadry lub załogi, pozyskaniem nowych technologii, partnerów lub kapitału, obniżeniem kosztów działalności lub negatywnego wpływu na środowisko naturalne, wzrostem wpływów do budżetu. Dla jury najważniejsze nie będzie prezentowanie wskaźników ekonomicznych, ale styl argumentacji i przedstawienie różnych aspektów zmian, które są następstwem prywatyzacji w opisywanej firmie. Tytuł konkursu można interpretować bardzo szeroko. Opis może dotyczyć największego wygranego prywatyzacji w kraju lub w regionie, z punktu widzenia wskaźników ekonomicznych lub wpływu na otoczenie, w opinii autora lub w opinii pracowników itd. Opis prywatyzacji musi wiązać się z przekształceniami własnościowymi polskich przedsiębiorstw w latach 1990-2010. Brane pod uwagę będą również teksty traktujące o prywatyzacjach jeszcze nie zakończonych.

Informacja nadesłana przez organizatorów.

Kontakt

Fundusz Pomocy Studentom
ul. Krakowskie Przedmieście 24/108
00-927 Warszawa

kbnszw@gmail.com
www.prywatyzacja.edu.pl