Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci38
 • absolwenci35
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie9
 • artystyczne19
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny7
Wróć do listy

Konkurs najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych

organizator:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2014

Konkurs najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych przeprowadzany jest corocznie od grudnia 1989 roku. Konkurs służy wyłanianiu i nagradzaniu najlepszej pracy magisterskiej z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych.
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi studiujących ludzi na zagadnienia dotyczące miejsca Polski na scenie międzynarodowej, jej polityki zagranicznej oraz szerzej, na problemy wynikające z rozwoju sytuacji w Europie i na świecie.
Prace powinny dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych i mieścić się w zakresie niżej wymienionej problematyki:
 • priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;
 • stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem;
 • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;
 • zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego;
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki;
 • prawa człowieka;
 • współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych.
Prace konkursowe, można przesłać w jednej z wybranych form:
 • W wersji papierowej przez autora pracy, dołączając:
a)    list polecający z uczelni;
b)    opinię recenzenta;
c)    opinię promotora;
d)    życiorys autora pracy zawierający dane kontaktowe tj.: numer telefonu, adres mailowy i adres do korespondencji.
 • W wersji elektronicznej przez uczelnię, w której praca została obroniona, dołączając:
a)  opinię recenzenta;
b)  opinię promotora;
c)  życiorys autora pracy zawierający dane kontaktowe tj.: numer telefonu, adres mailowy i adres do korespondencji.
Adresy do korespondencji:
Biuro Spraw Osobowych
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
Termin:
31 grudnia 2014r.
Informacje pochodzą ze strony: www.msz.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
22 523 81 67

www.msz.gov.pl