Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie58
 • międzynarodowe1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Najaktywniejsza Liderka Wiejska

organizator:

Mazowieckie Biuro Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 29.05.2020

Konkurs Najaktywniejsza Liderka Wiejska

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim ogłasza pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego konkurs „Najaktywniejsza Liderka Wiejska w województwie mazowieckim” edycja 2020!

Konkurs jest adresowany do liderek społeczności wiejskiej (działaczek kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania etc.).

Warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie jest fakt zamieszkania i działalności na terenie województwa mazowieckiego. Wymagane jest, by zgłaszana działalność była udokumentowana w postaci kronik, sprawozdań, relacji w mediach.

Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy wysłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 29 maja 2020 roku (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Skoczylasa 4, 03–469 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Konkurs Najaktywniejsza Liderka Wiejska 2020”.

Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych zgłoszeń w dwóch etapach:

 1. oceny formularzy zgłoszeniowych
 2. oceny prezentacji indywidualnej wraz z testem wiedzy ogólnej o Mazowszu, PROW 2007-2013 i 2014-2020 oraz KSOW

oraz przyzna nagrody w terminie do 30 września 2020 r.

Pula nagród w konkursie to 30.000 zł brutto:

 • I stopień – nagroda do 7500 zł netto (w tym nagroda rzeczowa do 750 zł oraz nagroda finansowa stanowiąca przelew dla wskazanej jednostki/organizacji);
 • II stopień – nagroda do 5000 zł netto (w tym nagroda rzeczowa do 750 zł oraz nagroda finansowa stanowiąca przelew dla wskazanej jednostki/organizacji);
 • III stopień – nagroda do 2500 zł netto (w tym nagroda rzeczowa do 750 zł oraz nagroda finansowa stanowiąca przelew dla wskazanej jednostki/organizacji);
 • Wyróżnienia – nagrody rzeczowe do 750 zł netto.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie Biura Regionalnego KSOW Województwa Mazowieckiego.

Informacje pochodzą ze strony: www.mazovia.pl

Kontakt

Mazowieckie Biuro Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
ul. Skoczylasa 4
03–469 Warszawa


mazowieckie.ksow.pl