Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci40
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe27
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie43
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs na znak graficzny (logo) dla produktów regionalnych z Ziemi Pyrzyckiej

organizator:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Pyrzycka

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 15.12.2010

Konkurs na znak graficzny (logo) dla produktów regionalnych z Ziemi Pyrzyckiej

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego (logo), charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym spełniającym jednocześnie rolę marketingową oraz informacyjną.

Wyłoniony w Konkursie znak graficzny (logo) będzie wykorzystywany do identyfikacji wizualnej produktów regionalnych, bezpośrednio na produktach oraz dla ich promocji zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

Sugeruje się aby znak graficzny (logo) w jak największym stopniu nawiązywał do charakteru produktu, ich zastosowania oraz zawierał nazwę Organizatora, tj. LGD Ziemia Pyrzycka.

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy: Warnice, Pyrzyce, Dolice.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 • akceptacja i przestrzeganie Regulaminu
 • dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymaganiami, zawartymi w Regulaminie
 • dostarczenie wraz z projektem opracowanego znaku graficznego prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia konkursowego

W konkursie mogą wziąć udział tylko te prace, które nie brały udziału w innych konkursach. Na konkurs jeden uczestnik bądź jeden zespół może nadesłać maksymalnie do 3 projektów. Zabrania się podpisywania prac imieniem, nazwiskiem, inicjałami oraz znakowania w jakikolwiek sposób umożliwiający identyfikację projektanta. Z tyłu projektu należy umieścić maksymalnie siedmioelementowe godło składające się z dowolnej kombinacji cyfr i liter. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego projektu, każdy z nich musi posiadać oddzielne godło. Do przekazanej pracy należy dołączyć kopertę oznaczoną tym samym godłem oraz kartę zgłoszenia zawierającą następujące informacje:

 • godło
 • imię i nazwisko autora lub autorów
 • dokładny adres, telefon oraz e-mail
 • oświadczenie, że: zgłoszony projekt jest wynikiem jego twórczości, nie narusza praw autorskich osób trzecich
 • wyrażą zgodę na rozpowszechnianie projektu w celu i na zasadach przewidzianych w Regulaminie
 • wyraża zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska na ewentualnej wystawie pokonkursowej i w publikacjach

Uczestnik Konkursu dołącza również płytę CD lub DVD oznaczoną tym samym godłem zawierającą następujące dane: notę biograficzną uczestnika (maksymalnie 1000 znaków), plik otwarty nadający się do edycji, programu CorelDraw lub Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, a także zapisy plików graficznych w TIF. Czcionki należy zamienić na krzywe.

Projekt znaku graficznego (logo) powinien:

 • nadawać się do jego różnorodnego wykorzystania
 • komponować się zarówno na małym jak i dużym formacie oraz na formatach płaskich i przestrzennych
 • składać się z wyrazów albo rysunków lub z kombinacji wyrazów i rysunków
 • być przedstawiony w wersji kolorystycznej i czarno-białej
 • być zapisany na płycie CD jako plik otwarty nadający się do edycji w programach CorelDraw, Adobe Photoshop lub Adobe Ilustrator, a także zapisany w formacie TIF
 • być przedstawiony w formie wydruków przyklejonych na sztywnym podłożu, a także w przypadku wersji przestrzennych w formie modeli
 • być wykonany w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, jeżeli projekt zawiera dodatkowo wyrazy nie związane bezpośrednio z nazwą producenta

Prace należy dostarczyć osobiście lub listownie na adres:

Stowarzyszenie LGD Ziemia Pyrzycka
ul. Plac Ratuszowy 1
74-200 Pyrzyce

z dopiskiem „Konkurs – Logo”. Termin nadsyłania prac mija 15 grudnia 2010 r.

Prace konkursowe oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 • przedstawienie charakteru produktu
 • łatwość zastosowań znaku na różnych formach opakowań farb artystycznych oraz w materiałach promocyjnych identyfikujących produkt oraz firmę
 • czytelność i funkcjonalność, łatwość konwersji na różne media
 • oryginalność znaku
 • łatwość zapamiętywania i rozpoznawania znaku
 • szeroki zakres skali reprodukcji
 • dodatkowym atutem będzie znalezienie nowatorskiej formy lub konstrukcji opakowania farb artystycznych podkreślającego i nawiązującego do formy zaprojektowanego znaku oraz przykłady zastosowań

W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa przyzna jedną nagrodę główną – aparat cyfrowy Canon. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 20 grudnia 2010 r.Wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej w serwisie internetowym www.lgdpyrzyce.pl oraz innych prywatnych i publicznych mediach.

Informacje pochodzą ze strony www.lgdpyrzyce.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Pyrzycka
ul Plac Ratuszowy 1
74-200 Pyrzyce
tel.: (91) 570 16 15
biuro@lgdpyrzyce.pl
www.lgdpyrzyce.pl