Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci34
 • absolwenci33
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni28
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne1
 • artystyczne21
 • naukowe16
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe10
 • lubuskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa7
 • samorząd15
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na zestawy mebli miejskich do stosowania w przestrzeniach publicznych Gdańska

organizator:

Urząd Miejski w Gdańsku

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 27.11.2013

Konkurs na zestawy mebli miejskich do stosowania w przestrzeniach publicznych Gdańska

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu oryginalnych zestawów współczesnych mebli miejskich, wpisujących się w charakter określonego typu przestrzeni Gdańska.

Obiekty małej architektury wchodzące w skład projektowanego zestawu:

 • ławka / krzesło uliczne,
 • kosz na odpadki,
 • stojak na rowery,
 • donica,
 • słupek wygradzający.

Dopuszcza się zaprojektowanie dodatkowych elementów tj.:

 • przysiadak,
 • barierka,
 • osłona drzewa,
 • modułowa obudowa skrzynki technicznej (prąd/gaz itp.),
 • wiata przystankowa,
 • wiata rowerowa,
 • tablica informacyjna,
 • słup ogłoszeniowy,
 • stół do szachów,
 • parkometr,
 • form zintegrowanych – hybrydowych.

Konkurs jest jednoetapowy, otwarty; organizowany zarówno dla profesjonalistów (architektów, projektantów, grafików, pracowni architektonicznych i projektowych), jak i dla studentów powyższych kierunków oraz innych osób posiadających umiejętność projektowania form przestrzennych.

Planuje się przyznanie sześciu nagród finansowych, po trzy dla przestrzeni historycznych i współczesnych.

 • 1 nagroda – 10.000 PLN brutto,
 • 2 nagroda – 7.500 PLN brutto,
 • 3 nagroda – 5.000 PLN brutto.

Dodatkową nagrodą będzie umieszczenie projektów w Katalogu Mebli Miejskich Gdańska, z podaniem nazwy projektanta.

Pierwsze 50 egzemplarzy wszystkich typów mebli, powstałych według nagrodzonych projektów, zostanie w sposób trwały oznaczone informacją z nazwą projektanta (nie dotyczy słupków, stojaków rowerowych, barierek oraz osłon drzew).

Kryteria oceny projektów konkursowych:

 • wpisanie się w charakter wybranego typu przestrzeni Gdańska maks. 15 pkt.,
 • estetyka, design mebli maks. 50 pkt,
 • ergonomia, funkcjonalność, trwałość, racjonalność ekonomiczna maks. 35 pkt.,

Pracę konkursową należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, sala obsługi mieszkańców, lub przesłać pocztową przesyłką poleconą, lub przesyłką kurierską w nieprzekraczalnym terminie do 27 listopada 2013 roku do godz. 17.00. Za datę wpływu uznaje się datę doręczenia Organizatorowi projektu na adres:

Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków
Urzędu Miejskiego w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

z dopiskiem „KONKURS NA MEBLE MIEJSKIE”


Informacja pochodzi ze strony www.gdansk.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. 58 32 36 429, 58 323 64 28
msz@gdansk.gda.pl, jan.kolodziej@gdansk.gda.pl
www.gdansk.pl