Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie12
 • studenci22
 • absolwenci21
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie6
 • artystyczne9
 • naukowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie24
 • małopolskie1
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia4
 • szkoła wyższa3
 • firma6
 • instytucja rządowa4
 • samorząd10
 • inny3
Wróć do listy

Konkurs na zestawy mebli miejskich do stosowania w przestrzeniach publicznych Gdańska

organizator:

Urząd Miejski w Gdańsku

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 27.11.2013

Konkurs na zestawy mebli miejskich do stosowania w przestrzeniach publicznych Gdańska

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu oryginalnych zestawów współczesnych mebli miejskich, wpisujących się w charakter określonego typu przestrzeni Gdańska.

Obiekty małej architektury wchodzące w skład projektowanego zestawu:

 • ławka / krzesło uliczne,
 • kosz na odpadki,
 • stojak na rowery,
 • donica,
 • słupek wygradzający.

Dopuszcza się zaprojektowanie dodatkowych elementów tj.:

 • przysiadak,
 • barierka,
 • osłona drzewa,
 • modułowa obudowa skrzynki technicznej (prąd/gaz itp.),
 • wiata przystankowa,
 • wiata rowerowa,
 • tablica informacyjna,
 • słup ogłoszeniowy,
 • stół do szachów,
 • parkometr,
 • form zintegrowanych – hybrydowych.

Konkurs jest jednoetapowy, otwarty; organizowany zarówno dla profesjonalistów (architektów, projektantów, grafików, pracowni architektonicznych i projektowych), jak i dla studentów powyższych kierunków oraz innych osób posiadających umiejętność projektowania form przestrzennych.

Planuje się przyznanie sześciu nagród finansowych, po trzy dla przestrzeni historycznych i współczesnych.

 • 1 nagroda – 10.000 PLN brutto,
 • 2 nagroda – 7.500 PLN brutto,
 • 3 nagroda – 5.000 PLN brutto.

Dodatkową nagrodą będzie umieszczenie projektów w Katalogu Mebli Miejskich Gdańska, z podaniem nazwy projektanta.

Pierwsze 50 egzemplarzy wszystkich typów mebli, powstałych według nagrodzonych projektów, zostanie w sposób trwały oznaczone informacją z nazwą projektanta (nie dotyczy słupków, stojaków rowerowych, barierek oraz osłon drzew).

Kryteria oceny projektów konkursowych:

 • wpisanie się w charakter wybranego typu przestrzeni Gdańska maks. 15 pkt.,
 • estetyka, design mebli maks. 50 pkt,
 • ergonomia, funkcjonalność, trwałość, racjonalność ekonomiczna maks. 35 pkt.,

Pracę konkursową należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, sala obsługi mieszkańców, lub przesłać pocztową przesyłką poleconą, lub przesyłką kurierską w nieprzekraczalnym terminie do 27 listopada 2013 roku do godz. 17.00. Za datę wpływu uznaje się datę doręczenia Organizatorowi projektu na adres:

Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków
Urzędu Miejskiego w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

z dopiskiem „KONKURS NA MEBLE MIEJSKIE”


Informacja pochodzi ze strony www.gdansk.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. 58 32 36 429, 58 323 64 28
msz@gdansk.gda.pl, jan.kolodziej@gdansk.gda.pl
www.gdansk.pl