Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie8
 • artystyczne19
 • naukowe22
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny7
Wróć do listy

Konkurs na zaprojektowanie i wykonanie plakatu promującego Europejski Fundusz Społeczny w Polsce

organizator:

Krajowy Ośrodek EFS

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2010

Konkurs na zaprojektowanie i wykonanie plakatu promującego Europejski Fundusz Społeczny w Polsce

Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ogłasza konkurs ogólnopolski na przygotowanie plakatu promującego Europejski Fundusz Społeczny w Polsce. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wieku:

 • „Dzieci” (szkoła podstawowa),
 • „Młodzież” (gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne),
 • „Dorośli” (w szczególności studenci i absolwenci wyższych uczelni artystycznych i projektowych).


Prace należy przygotować indywidualnie
. Poszczególni uczestnicy Konkursu mogą przesłać maksymalnie dwie prace.

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu, który będzie w ciekawy i inspirujący sposób przedstawiać wpływ Unii Europejskiej i środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na poprawę warunków życia Polaków.

Wybrane spośród nagrodzonych projektów, będą wykorzystywane w kampaniach promocyjno-informacyjnych na temat Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nadesłane prace powinny spełniać następujące wymogi:

 • w przypadku dzieci i młodzieży: prace powinny być przesłane w wersji papierowej (min. A4), nieoprawione, mogą zostać wykonane w dowolnej technice. Organizator Konkursu dopuszcza przesłanie dodatkowo wraz z wersją papierową, wersję elektroniczną pracy. Wszystkie prace na odwrocie powinny zostać opatrzone opisem, zawierającym następujące dane: imię i nazwisko Uczestnika, kategoria wieku w Konkursie, telefon rodzica lub opiekuna,
 • w przypadku dorosłych: prace powinny być przesłane w wersji papierowej (min. A3) i elektronicznej (jpg, tiff, ai); nieoprawione, mogą zostać wykonane w dowolnej technice. Ponadto projekt plakatu powinien zawierać logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i flagę Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny (logotypy do pobrania ze strony internetowej: www.efs.gov.pl/ZPFE/Strony/Logo.aspx, ich zamieszczenie musi być zgodne z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do pobrania ze strony internetowej: www.efs.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx. Dodatkowo plakat powinien zawierać hasło: „Człowiek-najlepsza inwestycja” i adres strony internetowej: www.efs.gov.pl.

Prace należy składać osobiście lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską na adres:

Krajowy Ośrodek EFS
ul. Domaniewska 39A
02-672 Warszawa

z dopiskiem Konkurs „plakat EFS”.

W przypadku wysłania pracy pocztą lub kurierem decyduje data wpływu.

W kategorii „Dzieci”, zostaną przyznane następujące nagrody rzeczowe:

 • I nagroda –aparat fotograficzny
 • II nagroda – przenośny odtwarzacz multimedialny
 • III nagroda – odtwarzacz mp4

W kategorii „Młodzież” zostaną przyznane następujące nagrody rzeczowe:

 • I nagroda – laptop
 • II nagroda – aparat fotograficzny
 • III nagroda – przenośny odtwarzacz multimedialny

W kategorii „Dorośli” zostaną przyznane następujące nagrody pieniężne:

 • I nagroda – 5 000 zł brutto
 • II nagroda – 3 000 zł brutto
 • III nagroda – 2 000 zł brutto

Dodatkowo, dla szkół, z których pochodzą zwycięzcy w kategoriach „Dzieci” i „Młodzież”, Organizator Konkursu przyzna nagrody specjalne.

Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 15 października.


Informacje pochodzą ze strony www.roefs.pl

Kontakt

Krajowy Ośrodek EFS
ul. Domaniewska 39A
02-672 Warszawa

konkurs@cpe.gov.pl
www.efs.gov.pl