Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na zapiski z czasów pandemii

organizator:

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Rodzaj:
literackie, artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2020

Konkurs na zapiski z czasów pandemii

Z okazji XIII Międzynarodowego Dnia Archiwów i w ramach akcji „Archiwum Pandemii A.D. 2020” zaprasza się do udziału w konkursie „O tempora, o mores! Zapiski rodzinnego archiwisty z czasów pandemii A.D. 2020 wywołanej koronawirusem”. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 lipca 2020 roku. Pula nagród to 28 tysięcy złotych.

Celem konkursu jest dokumentowanie wydarzeń, doświadczeń, przeżyć, emocji i życia codziennego w wymiarze indywidualnym i rodzinnym. Powstałe w jego ramach relacje, posłużą utrwaleniu, zachowaniu i upowszechnieniu świadectw okresu tegorocznej pandemii.

Konkurs jest kolejnym krokiem do stworzenia pełnowymiarowej i poruszającej różnorodne aspekty społeczne kolekcji z czasów pandemii wywołanej koronawirusem. Wśród różnego typu dokumentacji, jaką archiwa państwowe gromadzą w ramach akcji „Archiwum Pandemii A.D. 2020”, chcemy zachować również świadectwa życia zwykłych ludzi, spojrzeć na wydarzenia z ich indywidualnej perspektywy, poznać wyzwania, przed jakimi stanęli, ich problemy i nadzieje – mówi Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk.

Aby wziąć udział w konkursie należy stworzyć osobisty zapis wydarzeń, życia codziennego oraz przeżyć, emocji i doświadczeń obejmujący od 60 do 90 dni z okresu pandemii wywołanej koronawirusem. Zapiski z „czasów zarazy” mogą przyjąć formę dziennika, pamiętnika, bloga lub vloga, a przekazać można je w formie rękopisu, wydruku, dokumentu elektronicznego (np. pdf, doc, docx) lub linka. Autorzy mogą uzupełniać swoje relacje także o zdjęcia, rysunki, ilustracje, nagrania, prezentacje i inne istotne z ich punktu widzenia elementy.

Objętość prac konkursowych powinna być nie mniejsza 15 stron rękopisu, pliku tekstowego lub analogicznej objętość wpisów na blogu, a długość nie mniejsza niż pół godziny nagrań.

W konkursie mogą brać udział zarówno dorośli, jak i dzieci i młodzież do lat 18 (tylko za zgodą rodzica/opiekuna prawnego).

Kapituła Konkursu wyłoni najlepsze prace konkursowe według następujących kryteriów:

1. Osadzenie w realiach i zgodność z tematyką Konkursu (30 pkt.)

a) Zgodność z chronologią i faktografią: praca ma dotyczyć pandemii wywołanej koronawirusem i powinna być osadzone we współczesnych realiach oraz przedstawiać prawdziwe wydarzenia.

b) Bogactwo spostrzeżeń, poruszonych problemów i przenikliwość obserwacji.

2. Atrakcyjność formy literackiej lub multimedialnej (50 pkt.)

a) Zastosowana forma wypowiedzi i narracji, koncepcja oraz struktura przekazu.

b) Poprawność językowa.

c) Staranność i jakość edycji oraz estetyka.

d) Odwołania do opracowań dotyczących opisywanego okresu (np. artykułów prasowych), opracowanie bibliografii.

e) Wykorzystanie ikonografii, np. opisanych fotografii, rysunków, ilustracji itp.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone w dwóch kategoriach:

1. dla dzieci i młodzieży do lat 18:

 • I nagroda – 5000 zł
 • II nagroda – 4000 zł
 • III nagroda – 3000 zł
 • wyróżnienia – max 2 x po 1000 zł

2. dla dorosłych:

 • I nagroda – 5000 zł
 • II nagroda – 4000 zł
 • III nagroda – 3000 zł
 • wyróżnienia – max 2 x po 1000 zł

Pracę Konkursową wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia należy przesłać:

1) na adres mailowy: archiwumpandemii@archiwa.gov.pl w tytule wpisując: Konkurs „Zapiski z czasów pandemii A.D. 2020”

2) pocztą na adres: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Zapiski z czasów pandemii A.D. 2020”

Pełna dokumentacja – w załączniku pod ogłoszeniem.

Informacje pochodzą ze strony: www.archiwa.gov.pl

Konkursy literackie i artystyczne dodawane są przez zespół portalu Moje Stypendium cały rok! 

Kontakt

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
ul. Rakowiecka 2D
02-517 Warszawa
tel. 22 56 54 600
archiwumpandemii@archiwa.gov.pl
www.archiwa.gov.pl

Dokumenty

do pobrania