Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci44
 • absolwenci44
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne17
 • naukowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie44
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa3
 • firma7
 • instytucja rządowa11
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na wynalazek w ramach "Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha"

organizator:

Robert Bosh sp. z.o.o.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.04.2013

Konkurs na wynalazek w ramach "Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha"

Konkurs na wynalazek w ramach „Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha” jest podzielony na trzy etapy.

I etap
Zadaniem konkursowym w pierwszym etapie jest przedstawienie w formie pisemnej pomysłu wynalazku – urządzenia lub rozwiązania do powszechnego użycia.

Pomysł wynalazku musi spełniać następujące kryteria: niskie koszty realizacji, możliwość powszechnego użycia, urządzenie powinno być przyjazne dla środowiska naturalnego (np. eko-materiały, oszczędność energii) oraz musi dotyczyć wybranych dziedzin – technika motoryzacyjna, technika w domu, technika w ogrodzie.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie, którzy uczestniczyli wcześniej w warsztatach w ramach „Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha”. Zespoły konkursowe mogą składać się z maksymalnie 5 osób oraz 1 nauczyciela opiekuna. Każda szkoła i każdy opiekun mogą zgłosić do konkursu więcej niż jeden zespół.

Aby zgłosić swój pomysł na wynalazek nauczyciel (opiekun grupy uczniów przystępujących do konkursu) powinien wypełnić Formularz Zgłoszeniowy do Konkursu znajdujący się na stronie internetowej www.akademiawynalazcow.edu.pl w zakładce „Konkurs” do 28 kwietnia 2012 r. Każdy zgłaszany do konkursu zespół wypełnia oddzielnie jeden formularz zgłoszeniowy.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Jury składające się z przedstawicieli organizatora oraz partnerów projektu wybierze po 10 najciekawszych pomysłów w Warszawie i we Wrocławiu. O wynikach I etapu organizatorzy poinformują drogą mailową najpóźniej do 11 maja 2012 r. Lista finalistów zostanie również opublikowana na stronie internetowej programu.

II etap
Zespoły, które zakwalifikowały się do II etapu w obu miastach, będą miały za zadanie przygotować projekt lub prototyp urządzenia na podstawie przesłanego pomysłu.

Jako projekt rozumie się przygotowanie makiety przestrzennej, prezentacji multimedialnej, graficznej lub filmu (w formacie AVI, WMV, lub MPEG-4). Jako prototyp rozumie się przygotowanie odwzorowania urządzenia w celu zademonstrowania jego działania.

Wraz z przygotowanym projektem lub prototypem zespoły mają również za zadanie przygotować dokumentację w formie prezentacji Power Point, która zawiera:

Nazwę urządzenia;
Opis urządzenia (co prezentuje, do czego ma służyć, jakie są możliwości jego wykorzystania);
Rodzaje materiałów wykorzystanych przy jego budowie;
Powody, dla których urządzenie zostało wymyślone;
Określenie wpływu eksploatacji urządzenia na środowisko naturalne;
Uzasadnienie, dlaczego ten pomysł powinien zostać nagrodzony;
Zdjęcia (format JPG lub TIFF, min. wymiary: 1024×768 pikseli);
Opcjonalnie – rysunek techniczny.

Firma Robert Bosch wesprze każdy zespół finansowo w kwocie do 500,00 zł netto. Zwrot kosztów nastąpi na podstawie przedstawionych przez nauczycieli / opiekunów zespołów faktur za zakupione materiały potrzebne do budowy urządzenia.

Gotowe projekty lub prototypy należy dostarczyć do 1 czerwca 2012 roku włącznie, osobiście lub drogą pocztową, wraz z dokumentacją zapisaną na płycie CD na adres: Hill & Knowlton Poland Sp. z o. o, ul. Racławicka 95 02-634 Warszawa z dopiskiem „Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha”. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data doręczenia przesyłki.

III etap
W III etapie spośród przedstawionych projektów konkursowych i dokumentacji Jury wybierze po trzy najlepsze projekty w Warszawie i we Wrocławiu. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas dwóch Gal Finałowych: we Wrocławiu 15 czerwca 2012 r. i w Warszawie 22 czerwca 2012 r. oraz zostaną przekazane do mediów. Lista laureatów zostanie umieszczona także na stronie internetowej projektu.

Informacje pochodzą ze strony akademiawynalazcow.edu.pl

Kontakt

Robert Bosh sp. z.o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa


akademiawynalazcow.edu.pl