Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci65
 • absolwenci66
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne23
 • naukowe38
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie65
 • międzynarodowe4
 • podkarpackie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa15
 • samorząd23
 • inny2
Wróć do listy

Konkurs na wspieranie produkcji filmowej

organizator:

Mazowiecki Fundusz Filmowy

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 21.12.2011

Konkurs na wspieranie produkcji filmowej

Mazowiecki Fundusz Filmowy ogłasza II edycję konkursu na wspieranie produkcji filmowej, którego celem jest finansowe wspomaganie projektów filmowych realizowanych w Województwie mazowieckim, które mogą przyczynić się do turystycznej i gospodarczej promocji regionu oraz do budowania jego pozytywnego wizerunku.

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki będzie uczestniczyło w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym. Budżet II edycji konkursu, który zagwarantował Samorząd Województwa Mazowieckiego, wynosi 1 mln zł.

Podstawowe kryteria oceny projektów filmowych w konkursie to
:

 • powiązanie produkcji z województwem mazowieckim m.in. poprzez: tematykę, miejsce realizacji, udział w realizacji filmu osób i przedsiębiorców z terenu województwa mazowieckiego;
 • walory artystyczne, poznawcze, humanistyczne i etyczne, w tym precyzja konstrukcji dramaturgicznej, głębia psychologiczna postaci, jakość dialogów, odkrywczość i oryginalność tematu;
 • wzbogacenie europejskiej różnorodności kulturalnej;
 • dotychczasowy dorobek producenta i reżysera, w tym rezultaty artystyczne i ekonomiczne poprzednich produkcji;
 • warunki ekonomiczno-finansowe realizacji;
 • spodziewany efekt ekonomiczny realizacji;
 • wysokość kwoty wydatkowanej w Województwie Mazowieckim.

Kompletną listę kryteriów zawiera karta oceny projektu stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Szczegółowe warunki konkursu dotyczące koprodukcji i udziału w niej Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki określa Regulamin konkursu.

Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane do końca 2012 roku.

Wnioski na konkurs należy składać:
od poniedziałku do piątku w siedzibie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki, przy ul. Elektoralnej 12, w  Warszawie, w godz.10.00-16.00, do pokoju nr 11.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 21 listopada 2011 roku od godz. 10.00. Termin składania wniosków upływa 21 grudnia 2011 roku o godz. 16.00. Za termin złożenia wniosku uważa się datę i godzinę jego wpływu do MCKiS.

Wymagania dotyczące wniosku konkursowego:

 • może dotyczyć on dofinansowania realizacji filmu fabularnego, dokumentalnego lub animowanego;
 • powinien być złożony w czterech egzemplarzach (1 oryginał i 3 kopie);
 • każdy egzemplarz należy wpiąć w skoroszyt (w przypadku filmów fabularnych scenariusze mogą być spięte w oddzielnych teczkach lub innej zwartej formie);
 • można złożyć tylko jeden wniosek w jednej edycji konkursu.

Regulamin Konkursu i formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej  Funduszu www.mff.mazovia.pl oraz w siedzibie MCKiS.

Informacje pochodzą ze strony www.mff.mazovia.pl.

Kontakt

Mazowiecki Fundusz Filmowy
Ul. Elektoralna 12
00-139 Warszawa
tel: 22 58 64 258
a.spisz@mckis.waw.pl
www.mff.mazovia.pl