Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci75
 • absolwenci75
 • doktoranci14
 • naukowcy10
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne21
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd25
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na utwór audiowizualny Video Poezja

organizator:

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu Dworek Sierakowskich

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Konkurs na utwór audiowizualny Video Poezja

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2011 roku utworu audiowizualnego na płycie DVD wraz z Kartą Zgłoszenia na adres:

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
Dworek Sierakowskich
ul. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

W formule konkursu mieszczą się: filmy, impresje filmowe, utwory video art oraz eksperymentalne produkcje audiowizualne odwołujące się, ilustrujące lub inspirowane przez poezję – zarówno przez konkretne wiersze, jak pojęcie poezji w szerokim znaczeniu. Organizatorzy nie chcą w żaden sposób zawężać poszukiwań artystycznych Uczestników, toteż nie narzucają obecności słowa pisanego lub mówionego w obrazie. W przypadku braku słowa pisanego i mówionego należy dołączyć wiersz w formie wydruku komputerowego.

Czas trwania utworów nadesłanych przez jednego Uczestnika nie może przekraczać 15 minut. Filmy zgłaszane na konkurs przyjmowane będą wyłącznie na płytach DVD w formacie DVD VIDEO. Oprócz wysłania filmu w ramach zgłoszenia do konkursu należy wypełnić dokładnie i czytelnie Kartę Zgłoszenia oraz podpisać ją własnoręcznie (należy wypełnić osobną Kartę Zgłoszenia do każdego zgłaszanego filmu).

W konkursie zostaną przyznane nagrody:

 • I – 3.000zł
 • II – 2.000zł
 • III – 1.000zł
 • nagroda specjalna w kategorii „Utwór inspirowany twórczością Czesława Miłosza” – 1.000zł
 • nagroda dodatkowa w postaci zlecenia na wykonanie impresji filmowej z Sopockiego Festiwalu Poezji 2011 na warunkach indywidualnie ustalonych ze wskazanym przez jury twórcą

Informacje pochodzą ze strony www.topos.com.pl

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu Dworek Sierakowskich
ul. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot
tel.: (58) 551 07 56
biuro@tps-dworek.pl
www.tps-dworek.pl