Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie78
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na temat przemian w Poznaniu

organizator:

Fundacja Rozwoju Miasta Poznania

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2019

Konkurs na temat przemian w Poznaniu

Fundacja Rozwoju Miasta Poznania ogłosiła konkurs na najlepsze prace magisterskie i rozprawy doktorskie na temat przemian w Poznaniu w latach 1990-2015. Prace mogą dotyczyć różnych aspektów zmian.

Do konkursu mogą być zgłoszone prace reprezentujące różne dyscypliny naukowe, prezentujące oryginalne badania dotyczące szeroko rozumianego życia społecznego, instytucji miejskich, samorządności, edukacji, postaw i zachowań politycznych mieszkańców Poznania, życia religijnego i inne.

Prawo zgłaszania prac konkursowych mają: uczelnie wyższe, instytuty naukowe, naukowobadawcze, stowarzyszenia, instytucje kulturalne, samorządy lokalne, autorzy prac oraz ich promotorzy.

Oceny prac nadesłanych na konkurs będzie dokonywać Kapituła konkursu.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione pomiędzy 1 stycznia 2016 roku a 15 grudnia 2019 roku.

Dla autorów najlepszych prac są przewidziane nagrody pieniężne i pisemne wyróżnienia:

 • W kategorii prac doktorskich:
  I miejsce – 8 tys. zł
  II miejsce – 6 tys. zł.
  III miejsce – 4 tys. zł.
  Cztery równorzędne wyróżnienia w kwocie 1,5 tys. zł
 • W kategorii prac magisterskich:
  I miejsce – 5 tys. zł
  II miejsce – 3,5 tys. zł
  III miejsce – 2,5 tys. zł
  Cztery równorzędne wyróżnienia w kwocie 1 tys. zł

Prace konkursowe należy składać w siedzibie Fundacji Rozwoju Miasta Poznania w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku w Poznaniu (61-124), ul. Prymasa Wyszyńskiego 8.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali. O jej szczegółach (termin i miejsce) Kapituła poda informację przez patronów medialnych oraz do rektoratów
uczelni, z których wywodzić się będą laureaci konkursu.

Informacja pochodzi ze strony www.frmp.poznan.pl

Kontakt

Fundacja Rozwoju Miasta Poznania
ul. Prymasa Wyszyńskiego 8
61-124 Poznań
tel. 61 873 49 00
biuro@frmp.poznan.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin