Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci38
 • absolwenci36
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie18
 • muzyczne1
 • artystyczne22
 • naukowe20
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie37
 • międzynarodowe12
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa6
 • firma9
 • instytucja rządowa9
 • samorząd16
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na temat odnawialnych źródeł energii

organizator:

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.12.2011

Konkurs na temat odnawialnych źródeł energii

Organizatorem ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na temat odnawialnych źródeł energii jest Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie.

Konkurs rozpocznie się w dniu 1.04.2011 r. i trwać będzie do dnia 16.12.2011 r. Prace konkursowe będą przyjmowane do dnia 16.12.2011 r. (decyduje data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 10.01.2012 r.

W Konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów/szkół ponadgimnazjalnych oraz klasy szkół
gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.

W Konkursie indywidualnym nagrodami będą: zestaw edukacyjny do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, gadżety wykorzystujące energię odnawialną oraz dyplomy.
W Konkursie grupowym nagrodami będą: zestaw edukacyjny do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, gadżety wykorzystujące energię odnawialną oraz dyplomy.

Jest to Konkurs którego celem jest zainteresowanie uczniów sposobami wykorzystania OZE w ich najbliższej okolicy.
Przewidziano dwie kategorie prac: prace indywidualne oraz grupowe (np. klasa/y, kółko ekologiczne, grupa młodzieży zainteresowanej tematem).
W pracy konkursowej powinny się znaleźć następujące elementy:

 • lokalizacja instalacji (miejscowość),
 • rodzaj wykorzystywanego źródła energii,
 • opis instalacji (parametry techniczne, przeznaczenie, położenie itp.),
 • dokumentacja fotograficzna,
 • inne pomysły na OZE w najbliższym otoczeniu,
 • opis przeprowadzonej kampanii/akcji edukacyjnej na temat OZE przeprowadzonej np. w szkole, domu kultury, gminie itp.

Praca konkursowa może mieć formę sprawozdania, prezentacji multimedialnej, fotoreportażu (np. wywiad z właścicielem instalacji) itp.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej do dnia 16.12.2011 r. na adres Organizatora z dopiskiem „konkurs OZE”
Kryterium wyboru najlepszych prac będzie: zaangażowanie, pomysłowość, estetyka wykonania pracy, zgodność z tematyką. Dodatkowe punkty będą przyznawane za opisanie więcej niż jednej instalacji.

Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi i nie publikowanymi.

Do pracy należy dołączyć : imię i nazwisko uczestnika konkursu, w przypadku pracy grupowej – listę uczestników, adres placówki, dane kontaktowe, nazwisko nauczyciela (opiekuna), telefon kontaktowy, e-mail.

Informacja pochodzi ze strony: www.zielonaenergia.eco.pl

Kontakt

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. Czysta 17/4
31-121 Kraków

biuro@fwie.eco.pl
www.fwie.eco.pl