Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na spot promujący polsko-ukraiński projekt kulturalny pt.: Europejski Stadion Kultury

organizator:

Narodowe Centrum Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.05.2011

Konkurs na spot promujący polsko-ukraiński projekt kulturalny pt.: Europejski Stadion Kultury

Konkurs skierowany jest do studentów szkół filmowych w Polsce. Spot można zgłaszać indywidualnie lub zespołowo. Spot powinien spełniać następujące wymogi:

 • promować polsko-ukraiński projekt kulturalny o nazwie „Europejski Stadion Kultury”
 • wzbudzać zainteresowanie programem „Europejskiego Stadionu Kultury”
 • nawiązywać głównie do kultury – skojarzenia sportowe powinny stanowić minimalny fragment całości spotu
 • prezentować innowacyjne, oryginalne i nowoczesne oblicza kultury polskiej i ukraińskiej
 • wywoływać pozytywne skojarzenia
 • zawierać elementy graficzne przekazane przez NCK
 • mieć nowoczesną formę graficzną
 • być charakterystyczny, oryginalny, czytelny
 • być nie dłuższy niż 30 sec.
 • zostać zapisany na płycie CD lub DVD w jednym z formatów (3GP, AVI, QuickTime, WMV, DV, MP4, MPEG1, MPEG2, DIVX, VOB)
 • zostać utrwalony w polskiej wersji językowej
 • posiadać charakter filmu autorskiego

Spoty należy nadsyłać do dnia 31 maja 2011 do siedziby NCK, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa. Decyduje data stempla pocztowego.

Spoty zgłoszone do Konkursu powinny zostać opatrzone godłem słownym. W osobnej zamkniętej kopercie opatrzonej tym samym godłem autor umieszcza wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie. W przypadku zgłoszeń zespołowych dołączyć należy jeden formularz zgłoszeniowy z nazwiskami wszystkich członków zespołu oraz indywidualnie podpisane oświadczenia każdego z członków zespołu, w liczbie właściwej liczbie członków Zespołu.

Na kopercie winien znajdować się dopisek: „Europejski Stadion Kultury” – konkurs filmowy

Nie podlegają ocenie Spoty:

 • niespełniające wymagań regulaminu konkursu
 • naruszające dobre obyczaje (obraźliwe, obsceniczne, pornograficzne)
 • naruszające obowiązujące prawo, w szczególności autorskie lub prawo do wizerunku
 • których jakość wykonania powoduje, że są nieczytelne

Łączna wartość nagród w Konkursie wynosi 18.000zł. Laureaci najlepszych spotów, zgodnie z decyzją Jury Konkursu, otrzymają nagrody pieniężne w wysokości:

 • I miejsce – 15000 zł
 • II miejsce – 3000 zł

Informacja o laureatach konkursu zostanie ogłoszona na stronach www.pisf.pl oraz www.nck.pl nie później niż 3 tygodnie od dnia zakończenia Konkursu

Jury przyznaje w Konkursie I i II nagrodę; dopuszcza się możliwość przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.

Informacje pochodzą ze strony www.pisf.pl

Kontakt

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
tel.: (22) 210 01 00
nck@​nck.​pl
www.nck.pl