Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci51
 • absolwenci47
 • doktoranci12
 • naukowcy7
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie15
 • artystyczne27
 • naukowe23
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • międzynarodowe2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa2
 • firma11
 • instytucja rządowa13
 • samorząd20
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na spot promujący Międzynarodowy Festiwal Sztuki Alternativa

organizator:

Fundacja Wyspa Progress

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 18.04.2011

Konkurs na spot promujący Międzynarodowy Festiwal Sztuki Alternativa

Do konkursu mogą przystąpić osoby prywatne lub fizyczne, nieformalne grupy projektowe oraz wszelkie inne podmioty, w szczególności studenci i absolwenci kierunków artystycznych.

Warunkiem udziału w Konkursie jest:

 • dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • dostarczenie pracy konkursowej zgodnie z wymogami, określonymi w regulaminie
 • wyrażenie zgody na prezentację spotu na stronach internetowych www.alternativa.org.pl, www.wyspa.art.pl, mediach społecznościowych oraz w mediach promujących Festiwal Alternativa
 • nadesłanie zgłoszenia projektu równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Konkursu
 • udział w Konkursie jest bezpłatny
 • uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu

Uczestnicy konkursu oświadczają, że wyrażają zgodę na prezentację prac konkursowych w mediach oraz podczas festiwalu Alternativa.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty wykonane w dowolnej technice z zakresu animacji oraz video. Praca konkursowa musi zostać dostarczona na nośniku elektronicznym, tj. na płcie CD/DVD, w dowolnym formacie o minimalnym rozmiarze 640×480. Długość spotu 30-60 sekund. Spot powinien zawierać: logotyp Alternativa i IS Wyspa (do pobrania ze strony), adresy stron internetowych: www.alternativa.org.pl, www.wyspa.art.pl. Powinny pojawić się nazwy „Instytut Sztuki Wyspa” i „Festiwal Alternativa, Gdańsk 2011-2012”.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą na adres Organizatora konkursu:

Fundacja Wyspa Progress
Doki 1 budynek 145B
80-958 Gdańsk

z dopiskiem „Konkurs na spot”. Termin składania prac: do dnia 18.04.2011 (decyduje data stempla pocztowego).

Jury przyzna następujące nagrody:

 • I nagroda – 1200 PLN
 • II nagroda – 600 PLN
 • III nagroda – 400 PLN

Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora www.wyspa.art.pl oraz www.alternativa.org.pl dnia 22 kwietnia 2011r.

Informacje pochodzą ze strony www.wyspa.art.pl

Kontakt

Fundacja Wyspa Progress
Doki 1 budynek 145B
80-958 Gdańsk

konkurs@wyspa.art.pl
www.wyspa.art.pl