Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci75
 • absolwenci77
 • doktoranci18
 • naukowcy6
 • inni41
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie19
 • artystyczne30
 • naukowe40
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie73
 • międzynarodowe4
 • łódzkie1
 • lubelskie3
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa7
 • firma10
 • instytucja rządowa19
 • samorząd32
Wróć do listy

Konkurs na scenariusz zajęć dla dzieci i młodzieży – Nagroda Żółtej Ciżemki

organizator:

Biblioteka Kraków

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 04.09.2020
wartość nagrody: 500 zł

Konkurs na scenariusz zajęć dla dzieci i młodzieży – Nagroda Żółtej Ciżemki

Biblioteka Kraków zaprasza bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek, a także nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych, instruktorów domów kultury i animatorów kultury zatrudnionych na terenie RP, do udziału w Ogólnopolskim Konkursie na opracowanie scenariusza zajęć dla dzieci i młodzieży na podstawie książek nominowanych do Nagrody Żółtej Ciżemki.

Konkurs na scenariusz realizowany jest w ramach projektu „Czytelniczy budzik – czas na rodzinne czytanie” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Jego celem jest zainspirowanie bibliotekarzy, nauczycieli, instruktorów i animatorów kultury do opracowania scenariusza zajęć służącego promocji literatury i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. A także popularyzowanie współczesnych książek nominowanych do Nagrody „Żółtej Ciżemki” oraz zachęcenie adresatów Konkursu do dzielenia się wiedzą, umiejętnościami i dobrymi praktykami,

Scenariusz powinien zawierać temat, cel główny, cele szczegółowe, warunki techniczne (liczbę i wiek uczestników, miejsce realizacji zajęć, czas trwania), metody i formy pracy, materiały i środki pomocnicze, literaturę wykorzystaną do zajęć, przebieg zajęć, narzędzia sprawdzające ich efekty, a także załączniki. Maksymalna objętość scenariusza to 5 stron, czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5.

Pracę należy przesłać do 4 września 2020 roku (liczy się data stempla pocztowego) wraz z wymaganymi załącznikami na adres:
Biblioteka Kraków
Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3
31-154 Kraków
z dopiskiem: „Konkurs na scenariusz zajęć”.

Regulamin Nagrody Żółtej Ciżemki

Autorzy pięciu najciekawszych scenariuszy, spełniających wszystkie wymagania, otrzymają nagrodę w wysokości 500 zł brutto. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną w październiku, w czasie 24. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, a zwycięskie prace opublikowane na stronie internetowej Biblioteki Kraków.

Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Działu Metodycznego i Projektów Biblioteki Kraków tel. 12 61-89-126, metodyczny@biblioteka.krakow.pl.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu Biblioteki Kraków „Czytelniczy budzik – czas na rodzinne czytanie”.

Informacje pochodzą ze strony: www.biblioteka.krakow.pl

Różnorodne konkursy o charakterze edukacyjnym dodawane są cyklicznie do ogłoszeń na portalu Moje Stypendium – zapraszamy! 

Kontakt

Biblioteka Kraków
pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3
31-154 Kraków
tel. 12 61 89 100
sekretariat@biblioteka.krakow.pl
www.biblioteka.krakow.pl