Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

konkurs na scenariusz sztuki teatralnej pod hasłem "żyć z POMPĄ"

organizator:

Fundacja "żyć z POMPĄ"

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2010

konkurs na scenariusz sztuki teatralnej pod hasłem "żyć z POMPĄ"

Organizatorami Konkursu są: Fundacja „żyć z POMPĄ” oraz Miejski Teatr MINIATURA w Gdańsku.

Przedmiotem Konkursu jest scenariusz spektaklu teatralnego dla dzieci, zainspirowany hasłem „żyć z POMPĄ”. Organizatorzy pozostawiają pełną dowolność zarówno co do treści jak i formy utworów.

Celem konkursu jest upowszechnienie idei dobroczynności na rzecz dzieci, których życie jest wspomagane przez aparaturę medyczną – pompy.

Scenariusz nie może poruszać treści niezgodnych z prawem. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie scenariusze nigdzie dotychczas niepublikowane i nierealizowane w teatrze, radiu lub telewizji. Teksty, napisane w języku polskim, należy nadesłać w czterech identycznych egzemplarzach w postaci wydruku na białym papierze w formacie A4 oraz w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD w formacie .doc lub .pdf. Tekst powinien być sformatowany: czcionka Tahoma, rozmiar 11, marginesy górny, dolny i prawy – 2,5 cm, lewy – 3 cm. Numeracja stron w prawym dolnym rogu.

Każdy egzemplarz scenariusza należy oznaczyć godłem. Do wydrukowanych scenariuszy należy dołączyć kopertę, opatrzoną tym samym godłem, zawierającą: powtórzone godło, imię i nazwisko oraz dokładny adres i telefon autora, podpisaną przez autora deklarację stwierdzającą, że utwór jest jego osobistym dziełem, oraz, że jego prawa autorskie nie są niczym ograniczone, krótką notę biograficzną (wiek, zawód, wykształcenie, miejsce pracy, związki z teatrem), podpisaną przez Uczestnika zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych.

Scenariusz należy przesłać w terminie do dnia 30 września 2010 roku włącznie; decyduje data stempla pocztowego, na adres:

Miejski Teatr MINIATURA
Gdańsk 80-236
ul. Grunwaldzka 16

z dopiskiem Konkurs „Scenariusz na żyć z POMPĄ”

Nagrodą Główną w konkursie jest realizacja spektaklu na podstawie Utworu, który uzyska Nagrodę Główną. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 18 października 2010 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.zyczpompa.org

Kontakt

Fundacja "żyć z POMPĄ"
80-041 Gdańsk
ul. Dywizji Wołyńskiej 27D/7
tel.: 506 042 252

www.zyczpompa.org