Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci51
 • absolwenci51
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie56
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na Reklamę kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo

organizator:

SKIN Palimpsest

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2011

Konkurs na Reklamę kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo

Konkurs na Reklamę kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS organizowany jest przez SKIN Palimpsest.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy w postacie hasła promocyjnego, spotu reklamowego, krótkiego filmu lub plakatu promującego kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.

Reklama powinna spełniać funkcję marketingową i informacyjną. Reklama w największym stopniu powinna nawiązywać do specyfikacji kierunku. Konkurs adresowany jest do wszystkich, a w szczególności studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 • akceptacja i przestrzeganie warunków konkursu
 • dostarczenie reklamy na adres doljores@gmail.com wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem

Nadesłanie reklamy równoznaczne jest z akceptacją regulaminu konkursu oraz udzieleniem przez uczestnika zgody na wykorzystywanie zgłoszonej pracy przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa oraz SKIN „Palimpsets”.

Hasło konkursowe należy przesłać na adres doljores@gmail.com. Termin nadsyłania prac mija 31 stycznia 2011 roku.

Kryteria oceny reklamy:

 • przedstawienie charakteru kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo w kontekście przedmiotu jego specyfiki i działalności
 • czytelność i funkcjonalność
 • łatwość zapamiętywania

W wyniku postępowania konkursowego Komisja przyznaje nagrody w postacie biletów do instytucji kulturalnych (Teatr Muzyczny w Lublinie, Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie) oraz książek. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca, najwyżej ocenione. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zebraniu Komisji Konkursowej w dniu 10 lutego 2011 roku. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej SKIN Palimpsest www.palimpsest.umcs.lublin.pl

Informacje pochodzą ze strony www.palimpsest.umcs.lublin.pl