Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na recenzję książki współczesnej

organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2010

Konkurs na recenzję książki współczesnej

Celem konkursu jest popularyzacja literatury współczesnej. W konkursie może wziąć udział każdy, kto w terminie do 30 września 2010 r. przekaże organizatorom konkursu tekst omawiający jedną z książek, ujętych w spisie (spis książek konkursowych dostępny jest na stronie organizatora Konkursu.). Omówienie nie może być dłuższe niż 2 strony maszynopisu.

Recenzję można przekazywać osobiście do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu, ul. Kopernika 2 lub przesłać pocztą lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: mbp@mbp-oswiecim.pl z adnotacją: „Recenzja”.

Każdą pracę (w 4 egzemplarzach) należy opatrzyć symbolem wieku: A – do 25 lat, B – powyżej 25 lat oraz godłem (słownym) i to samo godło należy umieścić na dołączonej kopercie zawierającej informacje o autorze pracy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu i wiek) oraz oświadczenie wynikające z ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926), o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu. Mile widziane będą prace dołączone w formie elektronicznej lub przesłane na adres: mbp@mbp-oswiecim.pl.

Prace konkursowe zostaną ocenione przez specjalnie powołane przez organizatorów Jury. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w listopadzie 2010 r.

Informacje pochodzą ze strony www.mbp-oswiecim.pl

Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu
ul. Kopernika 2
32-600 Oświęcim
tel.: (33) 842 39 10, 844 31 71
mbp@mbp-oswiecim.pl
www.mbp-oswiecim.pl