Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci33
 • absolwenci31
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • sportowe1
 • artystyczne19
 • naukowe17
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe5
 • mazowieckie1
 • pomorskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa3
 • firma10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd11
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs na recenzję książki współczesnej

organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2010

Konkurs na recenzję książki współczesnej

Celem konkursu jest popularyzacja literatury współczesnej. W konkursie może wziąć udział każdy, kto w terminie do 30 września 2010 r. przekaże organizatorom konkursu tekst omawiający jedną z książek, ujętych w spisie (spis książek konkursowych dostępny jest na stronie organizatora Konkursu.). Omówienie nie może być dłuższe niż 2 strony maszynopisu.

Recenzję można przekazywać osobiście do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu, ul. Kopernika 2 lub przesłać pocztą lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: mbp@mbp-oswiecim.pl z adnotacją: „Recenzja”.

Każdą pracę (w 4 egzemplarzach) należy opatrzyć symbolem wieku: A – do 25 lat, B – powyżej 25 lat oraz godłem (słownym) i to samo godło należy umieścić na dołączonej kopercie zawierającej informacje o autorze pracy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu i wiek) oraz oświadczenie wynikające z ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926), o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu. Mile widziane będą prace dołączone w formie elektronicznej lub przesłane na adres: mbp@mbp-oswiecim.pl.

Prace konkursowe zostaną ocenione przez specjalnie powołane przez organizatorów Jury. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w listopadzie 2010 r.

Informacje pochodzą ze strony www.mbp-oswiecim.pl

Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu
ul. Kopernika 2
32-600 Oświęcim
tel.: (33) 842 39 10, 844 31 71
mbp@mbp-oswiecim.pl
www.mbp-oswiecim.pl