Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci36
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie8
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny5
Wróć do listy

Konkurs na projekty badawcze Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki

organizator:

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.03.2017

Konkurs na projekty badawcze Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki

Fundacja wspiera projekty i zamierzenia w dziedzinie nauki i badań naukowych, które przyczyniają się do porozumienia między narodami, a tym samym do integracji europejskiej. Zasadą jest, że projekty i zamierzenia powinny być realizowane w ramach polsko-niemieckiej współpracy przez studentów, naukowców i badaczy. Obecnie prowadzony jest nabór na uproszczone postępowanie konkursowe dla projektów z kwotą wnioskowaną do 12 tys. euro.

Następujące warunki muszą zostać spełnione:

 • Projekty muszą byċ realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach.
 • Dotacja PNFN może stanowić najwyżej 70% kosztów całkowitych projektu. 30% wydatków zbiorowych powinny stanowiċ środki własne lub inne źródła finansowania.
 • Wnioskodawca, który jest zarazem odbiorcą dotacji PNFN w innym projekcie do 12 tys. euro, jest uprawniony do złożenia wniosku dopiero po jego terminowym i prawidłowym rozliczeniu. Poszczególne instytuty danego uniwersytetu są rozumiane jako różni wnioskodawcy.

Termin składania wniosków w aktualnym konkursie upływa 20 marca 2017 r. Decyzje o przyznaniu dotacji zostaną ogłoszone w lipcu 2017 r. Projekty, które otrzymają dotację, będą mogły się rozpocząć najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji. Fundacja będzie mogła przyznać w tym konkursie łącznie ok. 50 tys. euro.

Uproszczony konkurs odbywa się co najmniej dwa razy w roku. Wnioski o dofinansowanie projektów są przyjmowane z reguły w listopadzie i w kwietniu. Decyzje zostają zazwyczaj ogłaszane w marcu i w lipcu. Projekty zatwierdzone przez Fundację mogą się rozpocząć najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

W celu złożenia wniosku należy wypełnić formularz, który składa się z trzech części:

 • opis projektu (do wypełnienia w języku polskim albo niemieckim, ze streszczeniem w obu językach)
 • plan finansowy (do wypełnienia w języku polskim albo niemieckim)
 • formularz podpisów.

Udział procentowy pozytywnych decyzji w konkursach Fundacji wynosi na ogół ok. 20 do 30%.

Pełna dokumentacja jest dostępna na stronie Organizatora oraz w załacznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.pnfn.pl

Kontakt

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki
Logenstr. 9-10
15230 Frankfurt (Oder)
tel. 0049 (0)3356640595
mudzo-wieloch@pnfn.pl
www.pnfn.pl

Dokumenty

do pobrania