Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs na projekt źródła Podgórza

organizator:

Eiffage Immobilier Polska Sp. z o. o.

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.04.2019
wartość nagrody: 5000 zł

Konkurs na projekt źródła Podgórza

Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone jest w okresie: od dnia 1 marca 2019 r. od godz. 12.00 do dnia 14 kwietnia 2019 r. do godz. 23.59 poprzez stronę internetową o adresie domprzyzrodle.pl.

Rozstrzygnięcie Konkursu, a w szczególności ogłoszenie Laureatów Konkursu, będzie ogłoszone w Serwisie w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Uczestnikami Konkursu i Laureatami Nagrody mogą być pojedyncze osoby fizyczne lub zespoły. Uczestnikami (czy to samodzielnie, czy w ramach zespołów) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie studenci kierunków projektowych, artystycznych i technicznych. W konkursie mogą brać udział zespoły, pod warunkiem, że praca zostanie zgłoszona przez jednego Uczestnika – Lidera zespołu, natomiast pozostali członkowie zespołu dołączą skan wypełnionego i podpisanego przez siebie specjalnego oświadczenia, które można pobrać z Formularza zgłoszeniowego w Serwisie.

W Konkursie nie mogą być zgłaszane prace, które były już wcześniej zgłaszane lub nagradzane w innych konkursach.

Konkurs polega na wykonaniu pracy konkursowej w postaci projektu graficznego rzeźby wolnostojącej, która będzie usytuowana na dziedzińcu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Kalwaryjskiej 81/83 w Krakowie. Inspirację nazwy stanowi fakt położenia budynku na pokładach wód leczniczych oraz nazwa inwestycji „Dom przy Źródle”.

Nagrodami w Konkursie są:
Pierwsza Nagroda składająca się z:

 • nagrody pieniężnej w wysokości 5.555 PLN, która zostanie pomniejszona o podatek dochodowy od nagród w konkursach i Laureatowi zostanie wypłacona kwota 5.000 PLN,
 • Dyplomu
 • Realizacji projektu na terenie dziedzińca

Druga Nagroda składać się będzie z:

 • nagrody pieniężnej w wysokości 3.333 PLN, która zostanie pomniejszona o podatek dochodowy od nagród w konkursach i Laureatowi zostanie wypłacona kwota 3.000 PLN
 • Dyplomu

Trzecia Nagroda składać się będzie z:

 • nagrody pieniężnej w wysokości 2.222 PLN, która zostanie pomniejszona o podatek dochodowy od nagród w konkursach i Laureatowi zostanie wypłacona kwota 2.000 PLN
 • Dyplomu

Informacje pochodzą ze strony: domprzyzrodle.pl

Kontakt

Eiffage Immobilier Polska Sp. z o. o.
ul. Postępu 5A
30-519 Kraków

domprzyzrodle@eiffage.com
www.eiffage.pl