Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne2
 • artystyczne19
 • naukowe22
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny7
Wróć do listy

Konkurs na projekt zabawki architektonicznej

organizator:

pracownia k. Anna Komorowska

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 26.03.2010

Konkurs na projekt zabawki architektonicznej

Celem konkursu jest:
– wyłonienie najlepszych projektów zabawek architektonicznych;
– promocja projektantów, stworzenie im możliwości rozwoju i zdobycia nowych doświadczeń;
– promocja idei edukacji architektonicznej i regionalnej.

Harmonogram konkursu:
1 lutego 2010 – ogłoszenie konkursu
1 lutego 2010-15 marca 2010 – możliwość zadawania pytań
22-26 marca 2010 – termin składania prac w sekretariacie konkursu (liczy się data wpłynięcia pracy)
29 marca 2010-9 kwietnia 2010 – posiedzenie jury konkursowego
12 kwietnia 2010 – ogłoszenie wyników na stronach organizatorów, zwycięscy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo
1-4 maja 2010 – warsztaty zabawkarskie z udziałem laureatów konkursu w ośrodku Stowarzyszenia Akademia Łucznica
21-30 maja 2010 – wystawa pokonkursowa
14-30 czerwca 2010 – możliwość odbioru nienagrodzonych prac

Wymagania projektowe i sposób składania prac:
– Za kompletny projekt uważa się pracę złożoną z:

 • części rysunkowej, zawierającej wizualizację przedstawioną w postaci rysunków perspektywicznych lub aksonometrycznych, renderów lub zdjęć prototypów;
 • części opisowej, zawierającej opis funkcjonalności zabawki, proponowanych materiałów oraz przedziału wiekowego, dla którego jest przeznaczona.

Uwaga! Wykonanie prototypu nie jest wymagane. Projektanci, którzy zdecydują się na  
przygotowanie prototypu proszeni są o przesłanie tylko jego zdjęć!
– Projekt należy przedstawić na sztywnej planszy o wymiarach 70×100 cm w dowolnym układzie, zawierającej zarówno część rysunkową, wykonaną dowolną techniką, jak i część opisową. Plansza powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie i opatrzona dopiskiem „Konkurs na projekt zabawki architektonicznej”. Na planszy, ani na kopercie, nie mogą znaleźć się żadne dane wskazujące na autora pracy.
– Do projektu należy dołączyć płytę CD, zawierającą wersję elektroniczną planszy, w formacie .jpg, .tif lub .pdf. Płyta może znajdować się w tej samej kopercie co plansza. Na płycie nie mogą znajdować się żadnej dane wskazujące na autora pracy.
– Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową z podpisanym oświadczeniem autora, dołączoną do niniejszego regulaminu. Kartę należy umieścić w drugiej zaklejonej kopercie. Na kopercie nie mogą znaleźć się żadne dane wskazujące na autora pracy.
– Dostarczenie projektu konkursowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Informacje pochodzą ze strony www.pracowniak.pl

Kontakt

pracownia k. Anna Komorowska
ul. Zamoyskiego 33/13
30-519 Kraków