Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie26
 • studenci47
 • absolwenci46
 • doktoranci9
 • naukowcy9
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • artystyczne14
 • naukowe27
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie48
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa11
 • samorząd25
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na projekt stołu bilardowego

organizator:

PPHU LISSY Janusz Lissy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2013

Konkurs na projekt stołu bilardowego

Firma PPHU LISSY ogłasza konkurs na najlepszy projekt nowoczesnego stołu bilardowego. Ma on na celu promocję koncepcji wnętrzarskich ukazujących atuty stołu bilardowego, wraz z uwzględnieniem wielofunkcyjności stołu.

TERMINARZ KONKURSU

 1. Ogłoszenie Konkursu: 20 maja 2013 r.
 2. Nadsyłanie pytań do Organizatora: projekt@lissy.pl.
 3. Ostateczny termin nadsyłania prac: 30 września 2013 r.
 4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród do 30 października 2013 r.

Konkurs skierowany jest do: architektów, projektantów, pracowni architektonicznych i projektowych, także do studentów architektury i projektowania.

Uczestnikiem Konkursu może być: każda pełnoletnia osoba fizyczna, w tym także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, oraz osoba prawna – spełniająca wyżej określone warunki.

Z uczestnictwa w Konkursie wyłączone są:

 • osoby zatrudniane przez Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin,
 • osoby wchodzące w skład Jury konkursowego, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Przystąpienie do Konkursu polega na dostarczeniu bezpośrednio lub przesłaniu przesyłką poleconą do dnia 30 września do godz. 16.00 pracy konkursowej wraz ze zgłoszeniem konkursowym do siedziby Organizatora.
 2. Przy przesyłce poleconej liczy się data stempla pocztowego.

PROCEDURA PRZYZNAWANIA NAGRODY

Jury konkursowe przy ocenie prac konkursowych będzie się kierowało następującymi kryteriami:

 • estetyką stołu bilardowego,
 • funkcjonalnością aranżacji całego wnętrza
 • innowacyjnością rozwiązań w stole bilardowym i w pozostałych elementach aranżacyjnych,
 • atrakcyjnością prezentacji projektu.

Laureaci Konkursu i Wyróżnieni, zostaną powiadomieni o wynikach w ciągu 2 dni od dnia rozstrzygnięcia, drogą telefoniczną na numer podany w zgłoszeniu konkursowym lub drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu konkursowym. Zwycięskie i wyróżnione projekty  zostaną zaprezentowane w postaci wystawy towarzyszącej uroczystemu wręczeniu nagród w siedzibie PPHU LISSY.

NAGRODY

 1. Laureaci otrzymają nagrody pieniężno-rzeczowe: I nagroda 5 000 zł.
 2. Organizator oraz fundator nagród rzeczowych dodatkowo podwyższą nagrody o koszty podatku należnego od powyższych.
 3. Nagrody zostaną przekazane Laureatom Konkursu do 30 października 2013 na rozdaniu nagród w siedzibie PPHU LISSY.

Uwaga:

 1. Uczestnik może zgłosić do udziału w Konkursie nie więcej niż 2 prace konkursowe.
 2. Praca konkursowa może mieć więcej niż jednego autora.
 3. Wyniki Konkursu są ostateczne i nie podlegają zastrzeżeniom ani reklamacjom.

Fundatorem nagród rzeczowych jest PPHU Lissy.

Informacja pochodzi ze strony: www.lissy.pl.

Kontakt

PPHU LISSY Janusz Lissy
Błachów, ul. Opolska 40a
46-380 Dobrodzień
tel. 34 35 75 292
lissy@lissy.pl
www.lissy.pl