Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci54
 • absolwenci49
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie18
 • muzyczne2
 • sportowe1
 • artystyczne28
 • naukowe32
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie63
 • międzynarodowe5
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa8
 • samorząd26
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na projekt statuetki PFDKF „Don Kichot”

organizator:

Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 19.10.2020
termin rozstrzygnięcia: 16.11.2020
wartość nagrody: 5000 zł

Konkurs na projekt statuetki PFDKF „Don Kichot”

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego projektu statuetki, która będzie stanowić Nagrodę Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych Don Kichot, przyznawaną filmom podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Nabór projektów trwa do 19 października 2020 r.

Organizatorem Konkursu na statuetkę Nagrody Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych Don Kichot i fundatorem nagrody jest stowarzyszenie Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych.

Statuetka powinna być nowoczesna w wyrazie artystycznym i nawiązać –w sposób dowolnie i subiektywnie potraktowany przez autora –do idei ruchu dyskusyjnych klubów filmowych, który kieruje się zasadą: prelekcja–projekcja–dyskusja, do kinofilii, do kultury filmowej, do postaci i postawy Don Kichota, patrona nagrody.

Projekty abstrakcyjne także będą brane pod uwagę. Dobór środków wyrazu jest dowolny. Statuetka może być projektowana z przeznaczeniem do wykonania w dowolnej technice i materiale. Dopuszczalne jest łączenie materiałów. Od projektów oczekiwana jest oryginalność w ujęciu tematu i wysoka wartość estetyczna. Wartością projektu będzie także racjonalność jego technicznej realizacji, między innymi możliwość jego powielenia na podstawie przedstawionego modelu (lub innej przedstawionej dokumentacji, form negatywowych itp.) tak, by powstanie kolejnych egzemplarzy i ich tożsamość z oryginałem były możliwe do uzyskania przez autora projektu w procesie powielania. Istotnym elementem propozycji projektowej jest wszechstronne oszacowanie przez autora kosztów powstawania kolejnych egzemplarzy, które nie powinny przekroczyć 250 zł brutto za sztukę. Kompozycja projektów winna uwzględniać walory ergonomiczne (masa, rozmiar, kształt) statuetki, właściwe jej przeznaczeniu.

Każdy projekt powinien zawierać inskrypcję o brzmieniu: Nagroda Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych Don Kichot. Projekt powinien się składać z dwóch części: pliku z projektem oraz wizualizacji w postaci gotowej statuetki. Nie ogranicza się liczby projektów nadesłanych przez jednego autora lub przez jeden zespół autorów.

Uczestnikiem Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne z Polski lub obcokrajowcy, zespoły autorskie, które będą związane umową w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia na potrzeby niniejszego Konkursu (posiadające pełną zdolność do czynności prawnych).

Warunkiem udziału w Konkursie jest terminowe przesłanie:

 • modelu w skali 1:1 w trwałym materiale,
 • opisu projektu (inspiracja, motyw przewodni itp.),
 • wypełnionej Karty Zgłoszeniowej (będącej załącznikiem do Regulaminu) w formie wydruku na adres Organizatora:
  Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych ul. Puławska 6102-595 Warszawa, oraz
 • wypełnionej Karty w formie pliku na adres e-mail Organizatora: biuro@pfdkf.pl

Karta powinna zawierać opis sposobu realizacji serii statuetek, użyte materiały, planowaną technologię, a także szacunkowy, aktualny na dzień składania pracy konkursowej koszt wykonania jednego egzemplarza statuetki. Dla każdego projektu należy wypełnić i przesłać osobną Kartę.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 16 listopada 2020 r.

Organizator Konkursu przewiduje jedną główną nagrodę w wysokości 5000 zł brutto za projekt oraz wykonanie wizualizacji statuetki (modelu).

Nagroda stanowi wynagrodzenie za przeniesienie własności i nabycie autorskich praw majątkowych do projektu statuetki oraz jego wizualizacji (modelu). W umowie autor zobowiązuje się również do wykonania kolejnych egzemplarzy za ustaloną odpłatnością: 250zł za każdy egzemplarz.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: pfdkf.pl

A ciekawych innych ofert konkursów artystycznych zapraszamy do skorzystania z wyszukiwarki.

Kontakt

Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych
ul. Puławska 61
02-595 Warszawa
tel. 503 371 490
biuro@pfdkf.pl
www.pfdkf.pl

Dokumenty

do pobrania